nieuws

Woekerpolis.nl in eigen rapport: ‘Nog geen 5% problemen opgelost’

Financiële planning

Het AFM-rapport met de stand van zaken rondom de afhandeling van de woekerpolisaffaire schetst een veel te rooskleurig beeld. Dat stelt de Vereniging Woekerpolis.nl nadat er op het speciaal daartoe ingestelde ‘woekermeldpunt’ 20.000 meldingen zijn binnengekomen. “Nog geen 5% van alle problemen rond woekerpolissen is opgelost. Banken en verzekeraars krijgen een gemiddeld rapportcijfer van 2,6.”

Woekerpolis.nl in eigen rapport: ‘Nog geen 5% problemen opgelost’

De Vereniging Woekerpolis.nl opende twee weken geleden het meldpunt naar aanleiding van het rapport van de AFM rondom de stand van zaken rond woekerpolissen. De toezichthouder haalde daarin hard uit naar verzekeraars vanwege het slechte afhandelen van de woekerpolisdossiers. Maar die conclusie is te rooskleurig, zegt de Vereniging Woekerpolis. “Uit de meldingen bij ons meldpunt blijkt dat nog geen 5% van alle problemen rond woekerpolissen is opgelost. Banken en verzekeraars krijgen een gemiddeld rapportcijfer van 2,6.” De vereniging publiceert op haar website een analyse van alle meldingen met zowel algemene cijfers als individuele scores van aanbieders van woekerpolissen.

Contact
Van alle meldingen wordt in 36,9% van de gevallen aangegeven dat er door de aanbieder contact is opgenomen. Slechts in 4,4% van de gevallen is aangegeven dat het probleem rond de woekerpolis is opgelost, zegt de Vereniging Woekerpolis.nl. “De Rabobank doet het nog het minst slecht met een oplossingspercentage van 15,3%. Van de grote verzekeraars hebben Achmea en de Goudse de laagste score: 1,5%. Verder blijkt dat kleine verzekeraars nog helemaal niet in actie zijn gekomen. Uit toelichtingen bij de meldingen blijkt dat het enkel versturen van een brief het probleem niet oplost. Verder is het algemene beeld dat hersteladviezen van slechte kwaliteit zijn en dat afspraken niet worden nagekomen”, aldus het rapport.

Resultaten
Dat er in korte tijd zoveel meldingen (20.025 meldingen door 14.758 unieke personen) zijn binnengekomen geeft volgens voorzitter Ab Flipse, voorzitter van de vereniging, aan dat mensen het zat zijn dat banken of verzekeraars de problemen maar niet oplossen. “Het gemiddelde rapportcijfer van 2,6 zegt alles. Dit cijfer is nog enigszins geflatteerd aangezien veel mensen eigenlijk een 0 hadden willen geven, maar die keuzemogelijkheid was er niet. Aanbieders doen nauwelijks iets om de problemen van hun klanten echt op te lossen.”

Reageer op dit artikel