nieuws

Vermogensverschillen zijn fors toegenomen

Financiële planning

De vermogensverschillen tussen generaties in Nederland zijn de laatste jaren fors toegenomen. Jonge volwassenen zijn armer geworden, terwijl de gemiddelde 65-plusser nu rijker is dan de pensioengerechtigde van een aantal jaren terug. Dat blijkt uit onderzoek van het economisch bureau van ING op basis van CBS-cijfers.

Vermogensverschillen zijn fors toegenomen

In 2008 bezat een doorsnee huishouden met kostwinner tussen de 25 en 44 jaar nog € 22.000 aan vermogen. In 2012 resteerde hiervan nog zo’n € 4.000. Dat komt vooral doordat hun huizen minder waard zijn geworden.

Het doorsnee vermogen van huishoudens met een hoofdkostwinner ouder dan 65 groeide in die periode ondanks de crisis wel, van € 84.000 tot € 107.000. Dat komt volgens de ING-economen vooral doordat de mensen die de laatste jaren de 65 passeerden “vaak behoorlijk welvarend zijn”. Ouderen die de laatste jaren zijn overleden hadden over het algemeen een kleiner vermogen. De ‘nieuwe’ 65-plussers hebben ook vaker een koophuis (met een flinke overwaarde) dan de vorige generatie.

Volgens de meest recente CBS-cijfers bezitten Nederlanders zo’n € 1.170 miljard aan vermogen. Hiervan zit € 480 miljard ‘vast’ in overwaarde op woningen. De rest bestaat voornamelijk uit spaargeld en aandelen. Het vermogen is niet gelijk verdeeld. De rijkste 10% bezit meer dan de helft (61%) en de rijkste 1% bijna een kwart (23%) van het totaal.

Bron: ANP

Reageer op dit artikel