nieuws

Nieuwe examens FFP vallen wel goed

Financiële planning

De Federatie Financieel Planners (FFP) vernieuwde de afgelopen tijd hun vijftien jaar oude examens. Het resultaat van de vernieuwing valt volgens de FFP goed in de smaak bij de kandidaten. De eerste diploma’s worden maandag uitgedeeld.

Nieuwe examens FFP vallen wel goed

In het nieuwe examen ligt de nadruk, evenals in de nieuwe Wft-examens, meer op advies- en communicatievaardigheden. Omdat een financieel planner, anders dan een financieel adviseur, een integraal plan maakt waarin hij rekening houdt met het karakter van de cliënt, aldus de FFP. “Dan is het wel van belang dat je je als cliënt vertrouwd voelt met de planner en je hem of haar begrijpt”, zegt FFP-directeur Bert Sonneveld. “Communicatie is daarin essentieel.”

Tweejaarlijks
Sonneveld vervolgt: “We vinden het ook belangrijk dat onze leden niet alleen veel kennis van zaken hebben, maar deze kennis ook over kunnen brengen. Want wat heeft de consument aan een advies waarvan hij weinig tot niets snapt.” In de examens nieuwe stijl, noodzakelijk om het FFP-keurmerk te mogen voeren, moeten de leden tweejaarlijks op voor een nieuw examen. Om het keurmerk te houden dienen zij om het jaar een casus succesvol te maken.

De oude FFP-examens gingen op de schop na vijftien jaar gebruik. Sonneveld: “De financiële wereld en de eisen van de consument zijn de afgelopen jaren behoorlijk veranderd, dus moeten we de eisen die we stellen aan ons examen daaraan aanpassen.” De nieuwe eisen zijn volgens de FFP worden door de deelnemers ‘zeer positief beoordeeld’.

Reageer op dit artikel