nieuws

Dela start bodemprocedure tegen AFM-besluit

Financiële planning

Dela kan zich niet vinden in het boetebesluit dat de AFM de uitvaartverzekeraar oplegde vanwege misleidende informatie in de reclame-uitingen voor het Coöperatiespaarplan. Daarom wil Dela het geschil voorleggen aan de rechter in een bodemprocedure. “Niemand heeft schade geleden.”

Dela start bodemprocedure tegen AFM-besluit

De AFM maakte eerder vandaag bekend dat het Dela een bestuursboete van €500.000 wil opleggen. De toezichthouder kwam tot het besluit omdat uit de communicatie over het Coöperatiespaarplan te weinig bleek dat het om een verzekering ging. “Doordat uit de informatie onvoldoende bleek dat het om een verzekering ging, kon de indruk bij consumenten zijn ontstaan dat hun inleg viel onder het depositogarantiestelsel”, schreef de AFM.

Juridische kwalificatie
“Het geschil spitst zich toe op het vermelden van de juridische kwalificatie van het product”, schrijft Dela. “De AFM stelt dat die centraal behoort te staan. In de bodemprocedure zal Dela de rechter vragen of een reclame-uiting primair gericht moet zijn op de juridische kwalificatie van een product, of op de werking van het product voor de consument.”

Volgens Dela kent het product een zeer klein risico: “De spaarverzekering van Dela is een bijzonder spaarproduct met een vaste netto rente van 2,75%, na aftrek van alle kosten. Daarbovenop kent het product een winstdeling. Iedere klant weet dus van te voren hoeveel hij minimaal krijgt. Het verzekeringselement van het product vormt niet het hoofdbestanddeel en leidt bij uitkering bovendien altijd tot een hoger bedrag. De wettelijke risicometer van dit product laat zien dat dit product een zeer klein risico heeft.”

Geen schade
Volgens de uitvaartverzekeraar gaat het geschil met de AFM louter over de communicatie, in plaats van de werking van het product. “Het verschil van inzicht met de AFM richt zich uitsluitend op de reclame-uitingen. Sinds de introductie van het product is er geen enkele consument benadeeld en niemand heeft schade geleden.”

Reageer op dit artikel