nieuws

SEH: ICT-ontwikkelingen vergroten kloof tussen aanbieder en adviseur

Financiële planning

Ruim 80% van de adviseurs is van mening dat de bedrijfsvoering gaat veranderen door automatisering en het gebruik van klantdata. Dit is een van de uitkomsten van het onderzoek ‘Impact informatisering en gebruik klantdata bij financieel advies’ dat SEH-directeur Bart de Nie vanochtend tijdens het SEH-congres.

SEH: ICT-ontwikkelingen vergroten kloof tussen aanbieder en adviseur

Bart de Nie ziet een tweedeling ontstaan tussen de grotere organisaties en aanbieders enerzijds en de kleinere ongebonden adviseurs anderzijds. “83% van de adviseurs die bij aanbieders werken, geeft aan dat hun organisatie beleid heeft geformuleerd en actie heeft ondernomen ten opzichte van slechts 30% van de ongebonden adviseurs. Ook de mate van geïnformeerdheid loopt erg uiteen tussen beide groepen.”

De SEH-directeur vindt dat de onderzoeksresultaten een wake-up-call moeten zijn voor de kleinere organisaties om actie te ondernemen, samen te werken en gebruik te maken van de informatie in hun databases en externe bronnen. “Zo kun je beter, kostenefficiënter en met het klantbelang voor ogen een integraal advies bieden.”

Een relatief groot gedeelte van de deelnemers is van mening dat de SEH een rol moet hebben in het signaleren van relevante ontwikkelingen op het gebied van automatisering en het gebruik van klantdata. Er wordt verwacht dat de SEH een concrete vertaalslag maakt hoe men met de ontwikkelingen om moet gaan.

Een van de vragen waar het merendeel van de deelnemers het niet mee is, is dat de gemiddelde tijd die over vijf jaar nog nodig is voor advies en bemiddeling van een hypothecair krediet minder dan 8 uur gaat bedragen.

In totaal deden 698 financieel dienstverleners mee aan het onderzoek, waarvan 67% werkzaam is bij een zelfstandig adviseur en 33% bij een aanbieder.

Lees in de rapportage alle resultaten van het SEH-onderzoek ‘Impact technologische ontwikkelingen op financieel advies’

Reageer op dit artikel