nieuws

AFM en markt ontwikkelen denkrichting voor efficiënter pensioenadvies

Financiële planning

De AFM heeft in samenwerking met marktpartijen een zogeheten denkrichting opgesteld met als doel de pensioenadvisering efficiënter te maken. De kern daarvan is dat adviseurs voor oplossingen ook breder kunnen kijken dan alleen nieuwe pensioenproducten, dat zij door te investeren in een langetermijnrelatie de klant meer kunnen activeren en het advies daarnaast betaalbaar kunnen maken, aldus de AFM in een gesprek met am.

AFM en markt ontwikkelen denkrichting voor efficiënter pensioenadvies

De denkrichting (en nadrukkelijk geen richtlijn voor advisering) ligt in het verlengde van dienstverlening op maat, zoals de AFM dat al enige tijd propageert: een adviseur hoeft niet in alle situaties de meest uitgebreide dienstverlening te leveren. “Wij hebben nu gekozen voor pensioendienstverlening aan de consument omdat dat een belangrijk maatschappelijk onderwerp is. Veel mensen hebben te hoge verwachtingen van hun pensioen en doen te weinig”, zegt toezichthouder Jelle van der Weide van de AFM. “Adviseurs moeten zich heroriënteren op de dienstverlening: hoe kun je op een zo efficiënt mogelijke manier de klant goed bedienen?”
De AFM heeft voor de denkrichting bewust een nauwe samenwerking met marktpartijen gezocht. “We wilden weten wat volgens de markt een goede oplossing is voor de klant. Voorheen leidde een pensioenadvies al snel tot het sluiten van een derdepijlerproduct, maar er zijn andere oplossingen denkbaar.”

Afstrepen
Volgens Van der Weides collega-toezichthouder Bas Windt was een vraag uit het onderzoek of je altijd een integraal financieel plan moet opstellen voor een goede pensioenoplossing. Of kan je ook op een goedkopere wijze tot een passende pensioenoplossing voor de consument komen. “Moet het altijd € 2.000 kosten? Kun je die prijs ook verlagen door niet alle modules in het traject mee te nemen?” Het is belangrijk dat de adviseur goed kijkt naar de individuele klantsituatie. “Extra aflossen op de hypotheek kan ook een goede pensioenoplossing zijn. Kijk breder, en streep de niet-relevante oplossingsmogelijkheden zo snel mogelijk af”, zegt Van der Weide.

Inactieve consument
De AFM heeft vooraf een verkenningsronde gehouden met als doel te kijken hoe individueel pensioenadvies nu wordt afgenomen. “Daarin is ons vooral de inactiviteit van de consument opgevallen. Die is niet geïnteresseerd. “Wij vinden dat pensioenfondsen een rol kunnen spelen in het activeren van de consument. Die zouden hun klant wat meer inzicht kunnen geven in hun situatie door bijvoorbeeld aan te geven dat het verstandig kan zijn om een adviseur te raadplegen”, zegt Windt. Om tot actie over te gaan, moet een consument wel overzicht hebben over zijn financiële situatie. “Wat ons betreft kan het huidige pensioenregister nog wel worden uitgebreid, zodat het volledige financiële plaatje duidelijk wordt. Met zo’n financieel dashboard wordt dan meteen duidelijk waar de gaten zitten in de financiële behoefte van de consument”, aldus Van der Weide. “Daarnaast zien we dat breder kijken naar oplossingsmogelijkheden nog geen gemeengoed is in de markt.” Volgens hem is ook duidelijk geworden dat partijen die voor een op financiële planning georiënteerde aanpak kiezen, het best aansluiten bij de denkrichting.

Complex en minder complex
In de drie praktijkvoorbeelden die de AFM samen met de markt heeft uitgewerkt, komt tweemaal het sluiten van een derdepijlerproduct als oplossing uit de bus. “Dat kan ook best een goede oplossing zijn”, zegt Van der Weide. “We hebben niet als uitgangspunt genomen dat er per se geen derdepijlervoorziening uit moest komen. Op basis van de wisselende complexiteit kan voor een meer of minder complexe dienstverlening en oplossingen worden gekozen. We hebben willen illustreren hoe je een advies zou kunnen inrichten in complexe en minder complexe situaties. Heb je geen eigen woning, dan is het deels aflossen van je hypotheek uiteraard geen optie. Een derdepijlerproduct is een standaardoplossing die bijna altijd mogelijk is.”

Langetermijnrelatie
De AFM noemt in het rapport ook een langetermijnrelatie met de klant om de dienstverlening betaalbaar houden. “Als je regelmatig contact hebt met de klant, kun je klantgegevens hergebruiken. Het is anderzijds niet handig om steeds bij de klant aan te kloppen, maar bij zogeheten life events als een scheiding ziet de klant zelf ook in dat hij hulp nodig heeft. Zorg ervoor dat je daarvan op de hoogte bent.”

Lees volledige rapport: Denkrichting pensioenoplossingen voor de consument.

Reageer op dit artikel