nieuws

Dazure discrimineert niet met Finvita-risicopolis

Financiële planning

De Finvita-overlijdensrisicoverzekering, waarbij de postcode medebepalend is voor de premie, is niet discriminerend. Dat heeft het College voor de Rechten van de Mens geoordeeld in een advies aan Dazure.

Dazure discrimineert niet met Finvita-risicopolis

De aanbieder van de Finvita-risicopolis (via Independer) had het college om een advies gevraagd naar aanleiding van onder meer Kamervragen over de toelaatbaarheid van het hanteren van de postcode als premiebepalende factor. Dazure wilde weten of de wijze waarop zij de premie berekent, leidt tot discriminatie van mensen met een laag inkomen en van mensen van niet-westerse afkomst. Het college heeft vastgesteld dat de premie wordt gebaseerd op het gemiddelde inkomen in het postcodegebied waar de verzekerde woont. De hoogte van het inkomen geeft een indicatie van de levensverwachting. "Als sprake is van een laag gemiddeld inkomen betaalt een verzekerde meer premie voor dezelfde verzekering dan bij een hoog gemiddeld inkomen. Het College concludeert dat dit niet leidt tot discriminatie van mensen met een laag inkomen en/of van mensen van niet-westerse afkomst."
Niet verboden
En al was dat het geval: discriminatie op grond van inkomen is niet verboden, zo stelt het college. "De wijze van vaststellen van de premie heeft tot gevolg dat mensen van niet-westerse afkomst vaker een hogere premie moeten betalen voor de verzekering dan mensen van Nederlandse afkomst. Uit gegevens van het CBS blijkt namelijk dat mensen van niet-westerse afkomst vaker in een postcodegebied wonen waar het gemiddelde inkomen laag is."
Dazure benadeelt dan ook mensen van niet-westerse afkomst, maar "het college concludeert dat deze vorm van indirect onderscheid niet is verboden". Dazure gebruikt de postcode namelijk niet om mensen uit te sluiten, maar verzamelt informatie over de kans dat de verzekerde tijdens de  looptijd van de verzekering komt te overlijden. "Aangezien een overlijdensrisicoverzekering precies dat risico dekt, betalen zij meer premie. Dit past bij het karakter van verzekeringen. Daarbij is van belang dat de premieverschillen in redelijke verhouding staan tot het verschil in levensverwachting tussen de verschillende groepen en dat er geen alternatief is voor het gebruik van de postcode van de verzekerde dat minder discriminerend en even praktisch is."
Lees het volledige advies van het College voor de Rechten van de Mens
 

Reageer op dit artikel