nieuws

Kredietmarkt weer in de lift

Financiële planning

De markt voor consumptief krediet herstelt zich na vijf jaren van krimp, zo concludeert de vereniging van kredietverstrekkers VFN naar aanleiding van voorlopige CBS-cijfers. In september is het verstrekte kredietvolume met 1% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Desondanks is het herstel broos: over de eerste negen maanden van dit jaar laat de kredietmarkt nog een duidelijke min zien.

Kredietmarkt weer in de lift

In september werd voor € 350 (347) mln aan krediet verstrekt. Vergeleken met een jaar eerder is in september meer aflopend krediet (persoonlijke leningen) verstrekt: dat bedrag is toegenomen tot € 82 (78) mln. Aan doorlopende kredieten is € 268 (269) mln gesloten. Het totaal uitstaande kredietsaldo bedroeg eind september € 15.163 (15.819) mln. In de eerste negen maanden van 2013 is voor € 3.006 mln aan consumptief krediet verstrekt. Dat is 13% minder dan in dezelfde periode vorig jaar: toen stond de teller al op € 3.444 mln.
Roodstand toegenomen
De afgelopen vijf jaar is het maandelijks verstrekte krediet bijna gehalveerd. Dat heeft alles te maken met de economische crisis, zegt VFN-secretaris Bert Reitsma. "Parallel aan de recente stijging van het consumentenvertrouwen is de consument nu echter ook weer meer geneigd om aankopen te financieren". Consumenten sluiten meer leningen af in tijden van economische groei en beperken hun kredietruimte als het economisch tegenzit, aldus de VFN. De roodstanden op betaalrekeningen zijn daarentegen juist fors gestegen in de afgelopen jaren. "Het is opmerkelijk dat de consument in tijden van economische krimp steeds meer heeft gekozen voor de relatief dure financieringsvorm roodstanden op betaalrekeningen", aldus Reitsma. Het saldo roodstand op betaalrekeningen heeft zich sinds juli gestabiliseerd op een niveau net onder de € 12,8 mld. Een jaar terug was het saldo nog hoger dan € 13,2 mld.
Volgens de financieringsbarometer van de VFN, die aangeeft in hoeverre consumenten bereid zijn om een krediet te sluiten, is de neiging om grote aankopen te doen nog beperkt, maar neemt de bereidheid om die te financieren toe.
 

Reageer op dit artikel