nieuws

Onderzoek naar verplichte omzetting woekerpolissen

Financiële planning

Minister Dijsselbloem (Financiën) gaat onderzoeken of verzekeraars kunnen worden verplicht om zogeheten woekerpolissen om te zetten. De minister deed deze toezegging in een vergadering van de Commissie Financiën over het flankerend beleid voor beleggingsverzekeringen.

Onderzoek naar verplichte omzetting woekerpolissen

Dinsdag deed Vereniging Eigen Huis (VEH) een oproep om omzetting van dure en complexe beleggingsverzekeringen te verplichten. Uit onderzoek onder 3.000 VEH-leden blijkt dat veel huizenbezitters niet de stap wagen naar een adviseur om de betreffende polis om te laten zetten. Klanten met een beleggingshypotheek kunnen hierdoor volgens VEH aan het einde van de loop tijd met een fors financieel tekort te maken krijgen.
Verplichte omzetting
Dijsselbloem heeft aangegeven een verplichte omzetting samen met de verzekeraars te gaan onderzoeken maar stelt tegelijkertijd dat het juridisch "nog niet eenvoudig ligt".  De VVD en D66 hebben op voorhand bedenkingen bij het voorstel en wijzen er onder meer op dat een verplichte verbetering door verzekeraars er toe kan leiden dat de klant een niet passend product in de maag krijgt gesplitst.
Tandje bijzetten
De minister gaf verder in de commissievergadering aan te verwachten dat verzekeraars ‘nog een tandje bijzetten’ in de afwikkeling van de woekerpolisaffaire. Hij denkt daarbij in het bijzonder aan mensen met een verwachte negatieve eindwaarde op hun polis, die bestemd was voor de oude dag of de aflossing van de hypotheek. Verzekeraars mogen het wat Dijsselbloem betreft in zo’n geval niet laten bij een briefje.

Reageer op dit artikel