nieuws

Van Lanschot klant lost schuld af

Financiële planning

Van Lanschot heeft over de eerste helft van 2013 een netto winst geboekt van € 33,7 miljoen tegenover € 10,5 mln in dezelfde periode vorig jaar. Het resultaat is vooral te danken aan hogere effectenprovisies en de daling van de bedrijfslasten met 7%.

Van Lanschot klant lost schuld af

Karl Guha, bestuursvoorzitter Van Lanschot: "De trend onder onze particuliere en zakelijke klanten om met spaar- en depositogelden hun hypotheek en andere leningen af te lossen houdt aan. Daarnaast kiezen klanten in toenemende mate weer voor beleggen in plaats van sparen. Lagere depositotarieven spelen hierbij ook een rol." Tegenover de hogere aflossingen en de verschuiving naar beleggen staat een behoorlijke instroom van nieuwe vermogensbeheermandaten van zowel particuliere als institutionele klanten.
Door de kredietaflossingen van particuliere en zakelijke klanten is de kredietportefeuille verder verkleind. De toevoeging aan de kredietvoorziening bedraagt € 41,5 mln en is daarmee sterk gedaald ten opzichte van de tweede helft van vorig jaar. Volgens de bank lijken de kredietverliezen, die al enkele jaren hoger uitvallen dan daarvoor gebruikelijk was, zich nu te stabiliseren.

Reageer op dit artikel