nieuws

Aegon neemt premie voor alle Koersplan-klanten onder loep

Financiële planning

Aegon heeft laten weten de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam uit 2011 uit te zullen voeren, nu de Hoge Raad het beroep daartegen heeft verworpen. Dat betekent dat de risicopremie voor de 30.000 bij de Stichting Koersplan de Weg Kwijt aangesloten klanten zal worden herberekend. Aegon denkt dat de compensatie enkele tientallen miljoenen euro’s zal gaan kosten. Overigens zal ook voor andere Koersplan-klanten gekeken worden of een compensatie nodig is.

Aegon neemt premie voor alle Koersplan-klanten onder loep

De Hoge Raad sluit aan bij het oordeel van het gerechtshof Amsterdam, dat vindt dat een redelijke premie moet worden vastgesteld op basis van een los gesloten overlijdensrisicopolis. Grofweg moet zo’n 85% van de betaalde risicopremie alsnog worden belegd voor de klant.
Aegon heeft zelf niet aangegeven wat een redelijke premie zou zijn voor zo’n losse polis. “Aegon stond op het standpunt dat de overlijdensrisicoverzekering integraal onderdeel uitmaakte van Koersplan. Vandaar dat Aegon gedurende dit proces geen aparte premie heeft willen afgeven. Daardoor is er nu een volstrekt willekeurige en extreem lage premie als uitgangspunt genomen. Achteraf kunnen we concluderen dat dit niet handig is geweest. Het arrest geeft aan dat als Aegon die onderbouwing van een redelijke premie wel had aangegeven dit punt heroverwogen had kunnen worden”, zegt de verzekeraar.
Voor Koersplan-klanten die niet zijn aangesloten bij de stichting gaat Aegon inzicht geven in wat een gangbare premie zou zijn geweest voor een vergelijkbaar risico als de polis los van de Koersplan-overeenkomst zou zijn gesloten. “Aegon zal aan de hand van die analyse pro-actief bekijken waar verdere compensatie nodig is. Aegon zal daartoe in overleg treden met Stichting Koersplan De Weg Kwijt en individuele klanten.”

Reageer op dit artikel