nieuws

Advies uitvaartpolis kost bijna € 200

Financiële planning

Uit onderzoek van uitvaartverzekeraar Monuta onder 450 intermediairs en volmachten blijkt dat 85% van hen een vast tarief van gemiddeld € 194,50 rekent voor het advies over een uitvaartverzekering. Daarnaast werkt 8% van de intermediairs op uurbasis. Het gemiddelde tarief dat men op uurbasis in rekening brengt is € 157,28. Er worden ook afwijkende verdienmodellen gehanteerd, zoals een bepaald bedrag per verzekerde, verschillende tarieven voor advies en bemiddeling en voor een advies op kantoor of thuis. 75% van de kantoren brengt naast het vaste tarief geen jaarlijks tarief in rekening.

Advies uitvaartpolis kost bijna € 200

Bijna 80% van de kantoren incasseert de directe beloning zelf en wil dit ook blijven doen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: zelf de controle willen houden over de administratie (38%), liever zelf willen factureren (32%) en uitbesteden is te duur (20%). De kantoren die het incassotraject wel hebben uitbesteed, doen dit hoofdzakelijk omdat zij zich alleen willen richten op het adviseren en bemiddelen of omdat zij het administratieve proces te arbeidsintensief vinden.
Overigens heeft de meerderheid van de kantoren sinds de invoering van het provisieverbod de wijze waarop klanten worden benaderd niet veranderd. Slechts één op de vijf intermediairs benadert klanten op een andere wijze, in de zin dat de focus meer wordt gelegd op zogenaamde ‘totaalklanten’.  Standaard informeert 64% van de kantoren klanten tijdens een adviesgesprek ook over uitvaartverzekeringen, die dan in 70% van de gevallen als los product worden aangeboden en in de overige 30% als onderdeel van een abonnement.

Reageer op dit artikel