nieuws

De Bruin schrijft Tweede Kamer aan over adviesmodel Rabobank

Financiële planning

Financieel adviseur Chris de Bruin (Bureau mr. De Bruin) heeft het ministerie van Financiën en de Tweede Kamerfracties aangeschreven met zijn klacht over de ‘voorkeursbehandeling’ die de AFM aan de Rabobank geeft bij het aanpassen van het adviesmodel. Zijn eerdere oproep aan de raad van toezicht van de AFM heeft vrijdag wel geresulteerd in een reactie van de toezichthouder zelf.

De Bruin schrijft Tweede Kamer aan over adviesmodel Rabobank

De Bruin vroeg vorige maand de raad van toezicht van de AFM om in te grijpen bij de toezichthouder. Die heeft de Rabobank tot 1 juli gegeven om zijn no cure, no pay-adviesmodel aan te passen. “De AFM laat toe dat een wetsovertreding door een grote partij als de Rabobank, maar liefst een half jaar mag blijven bestaan en ook na ontdekking nog zo’n 4,5 maand kan voortduren”, is het bezwaar van De Bruin. De raad van toezicht gaf echter niet thuis, waarna De Bruin zich tot Financiën en de Tweede Kamerfracties wendde met het verzoek de rol van de AFM onder de loep te nemen.
Reactie AFM
Vrijdagmiddag ontving De Bruin echter alsnog een reactie van AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren. “Ons uitgangspunt is dat ondernemingen, op het moment dat een norm duidelijk en kenbaar is, zo snel mogelijk hun bedrijfsmodel hierop aanpassen. In dat Iicht begrijpen wij ook uw zorg bij de door de Rabobank gestelde implementatietermijn van uiterlijk 30 juni. Wij delen die zorg. Wij moeten in dit soort situaties echter de belangen van meerdere partijen afwegen, zowel die van de markt als die van een individuele ondememing, en het aanpassen van een bedrijfsmodel kost tijd. Desalniettemin vinden wij het belangrijk dat het met de juiste prioriteit en daadkracht wordt opgepakt. Hierover zijn wij nog steeds in gesprek met de Rabobank.”
Reactie Rabobank
De bank heeft De Bruin eveneens een brief gestuurd. “Aanzienlijke aantallen klanten lijken zich te laten verleiden om te kiezen voor execution only-dienstverlening. Gebrek aan kennis of ervaring lijkt klanten niet te weerhouden om complexe producten aan te schaffen zonder professioneel advies in te winnen. Die gevoelde verantwoordelijkheid is de drijfveer geweest om te kiezen voor toegankelijkheid van advies”, zo luidt de motivatie voor het gewraakte adviesmodel. Desondanks zegt de bank zich te kunnen vinden in de zienswijze van de toezichthouder, zij het dat aanpassing van het adviesmodel veel moeite kost: “In het vertrouwen op de goede weg te zijn is een lang en kostbaar traject richting een nieuw tariefmodel gevolgd”, schrijft Rabo-bestuursvoorzitter Piet Moerland aan De Bruin. Die vermoedt dat de Rabobank in eerste instantie steun heeft ontvangen van de AFM. “Pas op het laatste moment zou die steun zijn opgezegd en stond de Rabobank voor het blok. Als dit juist is, is de reactie van de AFM op de gang van zaken des te klemmender. De AFM heeft wat uit te leggen en dat kan niet snel genoeg gebeuren.”

Reageer op dit artikel