nieuws

Hypotheekadvies banken minder gewaardeerd

Financiële planning

Volgens Independer.nl is de klanttevredenheid over het hypotheekadvies bij ketens en onafhankelijk adviseurs groter dan bij banken. Wel is de klant bij de banken gemiddeld zeker een kwart goedkoper uit.

Hypotheekadvies banken minder gewaardeerd

Hypotheekketens (8,9) en intermediairs (9,1) scoren hoger op klanttevredenheid dan banken (8). Die cijfers zijn afgezet tegen de 10 die de AFM als norm voor de kwaliteit van het adviesproces hanteert. Banken laten vooral steken vallen bij het bespreken van de kosten van het advies: maar 44% van de Independer-bezoekers vindt dat dat in voldoende mate gebeurt. Ketens en individuele kantoren besteden volgens zo’n 90% van hun klanten voldoende aandacht aan de advieskosten. Ook op de uitleg over onderdelen als de verhuisregeling, de rentekorting, de bijleenregeling en het bouwdepot scoren bankadviseurs duidelijk lager.
Bij een keten betaalt de klant gemiddeld € 2.855 voor een hypotheekadvies; bij intermediairs is dat € 2.714. De banken zitten daar met gemiddeld € 2.036 ver onder.
Independer baseert de gegevens op 9.600 beoordelingen die in de afgelopen drie jaar op de website zijn gegeven.

Reageer op dit artikel