nieuws

Intermediairs niet tevreden over hypotheekverstrekkers

Financiële planning

Intermediairs niet tevreden over hypotheekverstrekkers

De onzekerheid op de woningmarkt, zorgt voor een veranderde houding van de consument. Waar men vroeger makkelijker op basis van een goed gevoel voor een hypotheekorganisatie ging, blijkt kwaliteit nu vaker van doorslaggevend belang. De hoogte van de rente blijkt voor consumenten steeds minder belangrijk. Gezien de lage rentestand, zijn de onderlinge renteverschillen in de ogen van de consument klein. Hierdoor worden zaken als een goed advies en duidelijke en volledige informatievoorziening als belangrijker ervaren. Maar door het dalende aandeel van nieuwe hypotheken, is ook de samenwerking tussen het intermediair en de geldverstrekker aan het veranderen.

Dit blijkt uit onderzoek van Blauw Research onder ruim 500 intermediairs en onder 1.200 potentiële en 1.200 recente afsluiters van een hypotheek, dat onlangs werd gepresenteerd.
Maar liefst zes op de tien (63%) intermediairs verwachten een stijging van het aandeel ‘hypotheken in beheer’  ten opzichte van het aandeel ‘nieuwe hypotheken’. In de markt is echter niet iedereen al gewend om in te spelen op beheer en alles uit het huidige klantbestand te halen.
Met het steeds belangrijker worden van beheer is het op zijn minst alarmerend dat slechts de helft van de intermediairs tevreden is over het beheerproces van de meeste geldverstrekkers.
Daarnaast worden de producten van de hypotheekverstrekkers slechts door  drie op de tien intermediairs echt uniek gevonden. En nog erger: slechts een op de vijf intermediairs vindt dat hij genoeg ondersteuning krijgt van de hypotheekverstrekkers. Toch zijn er onder de geldverstrekkers volgens het intermediair ook een aantal uitzonderingen te vinden. Net als in voorgaande jaren weten Florius, Obvion en Aegon zich op een positieve manier te onderscheiden van de rest. Absolute uitblinker Obvion, wordt door zeven op de tien huidige intermediairs uniek gevonden.
Blauw concludeert dat er in de markt maar beperkt ingespeeld wordt op de veranderde behoeften van de consument. ABN Amro lijkt de bank die het afgelopen jaar de grootste sprong voorwaarts heeft gemaakt. De verbeteringen die ABN Amro de afgelopen jaren heeft doorgevoerd, zorgen ervoor dat de bank in 2012 onder consumenten de aansluiting heeft gevonden met de Rabobank, De Hypotheker en ING. De Rabobank blijft als het gaat om bekendheid, overweging en voorkeur echter nog altijd de onbetwiste nummer één voor consumenten. Wel lijkt de Rabobank de afgelopen jaren iets te moeten toegeven op de concurrentie. De positie van ING en De Hypotheker is het afgelopen jaar stabiel gebleven, waardoor de verschillen bovenin steeds kleiner worden.
Ook de regelgeving van de overheid, lijkt zijn effect te hebben op de houding van consumenten. Waar een aantal jaar geleden de aflossingsvrije hypotheek in Nederland nog de populairste hypotheekvorm was, vindt anno 2012 twee derde van de potentiële afsluiters het belangrijk om het gehele hypotheekbedrag binnen dertig jaar af te lossen.
Het aandeel starters onder potentiële huizenkopers is het afgelopen jaar verder gedaald. Waar in 2010 nog bijna de helft (48%) van de potentiële huizenkopers uit starters bestond, is dit in 2012 gedaald naar 39%. De onzekere tijden zijn voor veel mensen een reden om te blijven zitten en het kopen van een huis nog even uit te stellen. Niet alleen onder potentiële huizenkopers heerst onzekerheid, ook vreest een derde van de recente huizenkopers dat hun huis bij verkoop onvoldoende opbrengt om de hypotheekschuld af te lossen.
De cijfers werden onlangs bekend gemaakt op het jaarlijkse Hypotheekseminar van Blauw Research. Obvion won daar net als in 2011 de Gouden Spreekbuis. De zilveren spreekbuizen gingen naar Florius en Aegon. Aegon wist daarnaast ook de Performance Award in de wacht te slepen. Beide awards worden toegekend aan de geldverstrekkers, die onder het intermediair de beste ontwikkeling hebben doorgemaakt in het afgelopen jaar. De prijs voor de hypotheekorganisatie die onder consumenten de beste ontwikkeling heeft doorgemaakt, ging naar De Hypotheker. ABN Amro mocht hier de Zilveren Spreekbuis in ontvangst nemen.
 

Reageer op dit artikel