nieuws

Eigen Huis vraagt Eerste Kamer om uitstel hypotheekregels

Financiële planning

Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met de aanscherping van de hypotheekregels per 1 januari, richt de Vereniging Eigen Huis zich tot de Eerste Kamer met een dringend verzoek de wetswijziging pas per 1 januari 2014 te laten ingaan. “Wij zijn van mening dat de snelle besluitvorming met betrekking tot deze maatregelen te veel ten koste is gegaan van de kwaliteit van de regelgeving.”

Eigen Huis vraagt Eerste Kamer om uitstel hypotheekregels

De vereniging doelt op de verplichte volledige aflossing en het vervallen van de KEW-vrijstelling in box 1 voor voor nieuwe hypotheken. “Een jaar uitstel biedt voldoende tijd om tot verbetering van de regelgeving te komen en heeft niet of nauwelijks budgettaire consequenties voor het komende jaar.”
Door de maatregelen zullen bestaande en nieuwe huiseigenaren jarenlang fiscaal verschillend behandeld worden, betoogt Eigen Huis. “Dit geeft ongelijkheid binnen de samenleving wat betreft de toegankelijkheid en de kosten van een koopwoning. Omdat dit vooral koopstarters treft, staat dit het herstel van de woningmarkt ernstig in de weg.” De vereniging vraagt zich in de brief af of de fiscale tweedeling juridisch houdbaar is. “De alternatieven zijn onvoldoende overwogen en de consequenties zijn naar onze mening onvoldoende doordacht.”

Reageer op dit artikel