nieuws

Starterslening in ijskast

Financiële planning

De stichting Stimulering Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) neemt vanaf 15 november voorlopig geen nieuwe aanvragen voor startersleningen in behandeling. De stichting neemt deze maatregel omdat nog niet duidelijk is hoe het nieuwe kabinet omgaat met de fiscale aftrekbaarheid van deze leningen. Vanaf 1 januari geldt in zijn algemeenheid dat hypotheekrente alleen nog maar aftrekbaar is voor hypotheken die maandelijks worden afgelost.

Starterslening in ijskast

Bij de huidige starterslening hoeft de huizenkoper het eerste jaar niet af te lossen. Op grond van de nieuwe hypotheekregels uit het Kunduz-akkoord die annuïtiar aflossen verplicht stellen, zouden de starters daarmee hun recht op hypotheekrenteatrek verspelen.
SVn hoopt dat naar aanleiding van het regeerakkoord in het nieuwe belastingplan in ieder geval een uitzondering wordt gemaakt voor de Starterslening. “Het regeerakkoord is positief over de Starterslening”, aldus SVn “Er staat in dat:de gunstige leningsfaciliteit voor starters van de Stichting Volkshuisvesting Nederland zal worden uitgebreid. Het is echter nog onduidelijk wat de betekenis is van deze zinsnede.” Aanstaande vrijdag behandelt de Tweede Kamer het belastingplan van het vorige kabinet.
Doorgaans krijgt SVn wekelijks zo’n 100 nieuwe aanvragen voor een starterslening binnen en heeft ze voor de verwerking zo’n 6 weken nodig. SVn beperkt zich de komende tijd tot het afhandelen van de aanvragen die tot  15 november zijn binnengekomen, zodat de de Startersleningen nog voor 1 januari kunnen passeren bij de notaris.

Reageer op dit artikel