nieuws

Eerder uitkeren KEW-kapitaal onbelast bij financiële problemen

Financiële planning

Eerder uitkeren KEW-kapitaal onbelast bij financiële problemen

Minister Blok (Wonen en Rijksdiensten) wil via een beleidsbesluit mogelijk maken dat huiseigenaren die gaan scheiden of in de schulden zijn beland tussentijds onbelast kunnen beschikken over het kapitaal dat zij in box 1 hebben opgebouwd met een kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrekening voor de eigen woning.

Blok reageert hiermee op een amendement van Kamerlid Schouten (ChristenUnie), die beoogt dat de minimumlooptijd van 20 jaar voor het benutten van de KEW-vrijstelling van € 154.000 komt te vervallen, zodat consumenten met financiële problemen eerder over het opgebouwde kapitaal kunnen beschikken. De minister, die heeft overlegd met het Verbond van Verzekeraars, vindt de wetswijziging geen goed idee. Hij stelt voor om in specifieke gevallen onbelast opnemen van KEW-kapitaal mogelijk te maken. “Aan de hand van de aan de Belastingdienst voorgelegde gevallen wordt in 2013 bezien of, en zo ja op welke wijze, dit beleidsbesluit zal worden omgezet in wetgeving.”
 
 
 

Reageer op dit artikel