nieuws

De Hypotheker en Argenta zetten in op aflossen

Financiële planning

De Hypotheker heeft een nieuwe hypotheek op het schap die verlengd kan worden tot 40 jaar en waarbij de meegefinancierde kosten koper in 5 jaar rentevrij worden afgelost. Met de hypotheek, de Annuïteiten Extra Hypotheek van Argenta, wil de Hypotheker inspelen op de ‘stijgende vraag om hypotheken versneld af te lossen’. Eerder deze week lieten politici in een debat bij de Hypotheker nog in het midden in hoeverre aflossen straks verplicht wordt.

De Hypotheker en Argenta zetten in op aflossen

Volgens Bas Millenaar, commercieel directeur bij de Hypotheker, is de traditionele annuïteitenhypotheek in de nieuwe variant op wezenlijke onderdelen aangepast. "Omdat veel consumenten niet alleen willen aflossen maar dat ook versneld willen doen, worden in deze hypotheek de meegefinancierde kosten koper in 5 jaar afgelost. Dat levert een bijdrage aan lagere rentelasten over de gehele looptijd." Dat laatste wordt ook beoogd met de optie tot verlenging van de hypotheek tot 40 jaar. Waarbij wel de voorwaarde is dat de hypotheek uiterlijk op de AOW-leeftijd is afgelost.
Volgens Millenaar vinden consumenten het steeds belangrijker om tijdens de looptijd hun hypotheek af te lossen."Wij voorspellen dat deze trend zich gaat doorzetten en daar spelen wij met deze hypotheek ook op in."
In hoeverre de politiek het aflossen wil stimuleren is nog de vraag. Hoewel het Kunduz-akkoord het aflossen van de hypotheek volgens een annuïtair schema verplicht leek te stellen, lieten politici hier onduidelijkheid over bestaan in een debat dat De Hypotheker begin deze week had georganiseerd. De keten concludeerde uit het debat dat nieuwe hypotheekklanten met ingang van volgend jaar niet verplicht hun lening periodiek moeten aflossen om toch in aanmerking te komen voor renteaftrek.

Reageer op dit artikel