nieuws

Nieuwe standaard voor Nederlandse hypotheeksecuritisaties

Financiële planning

Door het Holland Financial Centre (HFC), waarin alle grote banken, verzekeraars en beleggers participeren, is een standaard ontwikkeld voor het securitiseren van Nederlandse hypotheken. Deze standaard is ontworpen om tegemoet te komen aan de zorgen van internationale beleggers en toezichthouders over beleggingen in de Nederlandse hypotheekmarkt en stelt eisen ten aanzien van voorwaarden, documentatie en rapportages.

Nieuwe standaard voor Nederlandse hypotheeksecuritisaties

Volgens het HFC is de standaard van groot belang voor de woninghypotheken in Nederland, die voor circa 50% door buitenlandse beleggers worden gefinancierd. Na de kredietcrisis is de markt voor het beleggen in de Nederlandse hypotheekmarkt, d.m.v. securitisaties, slechter geworden. Beleggers en internationale toezichthouders twijfelden over de kwaliteit, liquiditeit en transparantie van deze beleggingen. Met de nieuwe standaard wordt de performance van de Nederlandse securitisaties voor de internationale belegger beter inzichtelijk gemaakt. Het HFC verwacht dat hierdoor het internationaal vertrouwen in de Nederlandse hypotheekmarkt weer kan herstellen. Dit zal uiteindelijk leiden tot lagere rentetarieven en goedkopere hypotheken voor de Nederlandse consument. 
De nieuw standaard, die tot stand is gekomen in nauw overleg met DNB en het ministerie van Financiën, zal komende zomer via één website toegankelijk worden gemaakt voor belanghebbenden.

Reageer op dit artikel