nieuws

‘Kifid verruimt werkterrein’

Financiële planning

Op basis van een recente uitspraak stelt Bureau D&O dat de geschillencommissie van klachteninstituut Kifid haar bevoegdheden ruim uitlegt en ook een oordeel kan vellen als er eerder al een rechterlijke uitspraak is gedaan. Bovendien voorziet het bureau de komende tijd meer Kifid-uitspraken op het gebied van executieverkopen.

De commissie deed eind februari uitspraak in een zaak waarbij een consument met een forse achterstand in de betaling van de hypotheekrente protesteert tegen de openbare verkoop van de woning, na eerder in een kort geding in het ongelijk te zijn gesteld. Anders dan de geldgever stelt, vindt de commissie dat openbare verkoop moet worden gezien "als een sluitstuk van de uitvoering van de hypothecaire geldlening" en daarmee een financiële dienst is.
"Door dit te scharen onder het begrip 'financiële dienst' wordt het terrein waarop de Geschillencommissie zich bevoegd acht belangrijk vergroot. Aanbieders van hypothecair krediet zullen in de komende tijd vaker te maken krijgen met consumenten die achterstallig zijn met het betalen van hun hypotheekrente. De wijze waarop de geldgever hierop reageert, zal door de consument onderworpen kunnen worden aan het oordeel van de Geschillencommissie", aldus D&O.
Ondanks dat het reglement van de geschillencommissie voorschrijft dat geen klachten mogen worden behandeld als die al door een rechter worden behandeld, vindt de commissie dat het hier gaat om "een behandeling ten principale; een kort geding leidt slechts tot een voorlopig oordeel van de rechter". Ook zijn andere aspecten van de overeenkomst tussen consument en geldgever in het geding, aldus de commissie. "Dit kan leiden tot juridisch ingewikkelde situaties", concludeert D&O.

Reageer op dit artikel