nieuws

Optima moet dochters afstaan aan ASR

Financiële planning

Optima heeft de aandelen van volmachtdochter AssuradeurenHuys én die van VerzekeringsUnie en SupportVerzekerd overgedragen aan ASR. “Met de aandelenoverdracht wordt de continuïteit van de bedrijven gewaarborgd”, zo verklaart de verzekeraar. Die continuïteit was voor Optima in gevaar gekomen.

Optima moet dochters afstaan aan ASR

Loondienst- en franchiseorganisatie VerzekeringsUnie en beheerorganisatie SupportVerzekerd (voorheen PoliService) vallen onder de Futurum Holding, waarin ASR nog altijd een minderheidsaandeel van 25% had. Futurum werd in 2008 overgedragen aan de intermediairbedrijven Optima en Beijer Groep; Beijer droeg zijn aandel vorig jaar over aan Optima. ASR neemt nu de andere 75% van de aandelen weer terug, "in het belang van de polishouders van VerzekeringsUnie en PoliService", zo luidt het motief. "De afgelopen jaren werd Optima Groep, als gevolg van een teruglopende hypotheekmarkt, geconfronteerd met een sterke terugloop van de inkomsten. De continuïteit van Optima Groep kwam hierdoor in het geding", geeft ASR als verdere toelichting. Die problemen bracht AM vorig maand aan het licht.
"Omdat de assurantieportefeuille van Futurum sterk verweven is met die van
volmachtbedrijf Het AssuradeurenHuys, dat ook onderdeel uitmaakt van Optima Groep, zijn ook de aandelen van Het AssuradeurenHuys meegenomen in de overeenkomst." De aandelen worden ondergebracht bij ASR Deelnemingen. "In een later stadium zal besloten worden of de activiteiten van de drie ondernemingen geherstructureerd worden." Vooralsnog blijven de 97 werknemers van VerzekeringsUnie, PoliService en Het AssuradeurenHuys werkzaam vanuit het Optima-kantoor in Hardinxveld-Giessendam.

Reageer op dit artikel