nieuws

Nationale Borg vordert ten onrechte fraude-uitkering terug

Financiële planning

Een late schademelding op een fraudeverzekering is voor Nationale Borg aanleiding geweest een eerdere schade-uitkering terug te vorderen. De rechterlijke macht vindt die terugvordering niet terecht. De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie door Nationale Borg afgewezen; de procedure was in 2007 al bij de rechtbank Utrecht begonnen.

Nationale Borg vordert ten onrechte fraude-uitkering terug

Het draait in de zaak om een fraude-/geldtransportverzekering die zorginstelling Abrona had lopen bij Nationale-Nederlanden en later bij Nationale Borg. In de jaren 2002 t/m 2004 maakte een Abrona-medewerkster zich schuldig aan fraude door voor cliënten geld te pinnen maar niet al het opgenomen geld af te dragen. In 2005 kwam een nieuw fraudegeval aan het licht, nu van een administratief medewerkster die uit de centrale kas voor zorgvragers geld opnam en niet afdroeg.

Abrona deed aanvankelijk alleen melding van de tweede fraude bij Nationale Borg, die in juni 2006 een bedrag van afgerond € 70.000 uitkeerde. Maart 2007 volgde via Abrona's tussenpersoon CenE Verzekeringen melding van de eerste fraude. Nationale Borg zag daarin aanleiding de eerder gedane schade-uitkering terug te vorderen. Immers, zo redeneerde de verzekeraar, hij zou de verzekering na melding van het eerste fraudegeval, als die tijdig was gedaan, hebben beëindigd of onder andere voorwaarden hebben voortgezet en preventiemaatregelen hebben verlangd. Dat had het tweede fraudegeval en dus schade kunnen voorkomen.

Reageer op dit artikel