blog

Imago beleggen vertroebeld door aanhoudende aandacht voor woekerpolissen

Financiële planning 4430

Imago beleggen vertroebeld door aanhoudende aandacht voor woekerpolissen

De aanhouder wint, zo blijkt na recente uitspraken van Kifid en rechter over juistheid van de informatievoorziening van beleggingsverzekeringen of over de rechtmatigheid van hun kosten en voorwaarden. Verzekeraars hebben al vele gevoelige nederlagen geleden en volgens claimorganisaties blijft het daar niet bij. Winst voor de consument, zo stellen zij. Maar de aandacht voor alle negatieve aspecten van de beleggingsverzekeringen van weleer, stelt ook het beleggen an sich in een kwaad daglicht. En dat is minder positief.

Vroeger was het leven simpel. Om risico’s te verzekeren ging je naar een verzekeraar. Om vermogen op te bouwen, naar een bank. In de jaren negentig werden de zaken gemixt en maakten beleggingsverzekeringen hun entree. Mét ondoorzichtig verpakte kostenstructuren. Niet al te succesvol voor consumenten, vrij desastreus voor het vertrouwen in de sector. De beleggingsverzekering heeft ‘afgedaan’. Dat geldt niet alleen voor dit beleggingsproduct, maar ook voor beleggen in het algemeen. Is dat terecht?

Van branchevervaging tot woekerpolis

De branchevervaging tussen beleggen en verzekeren bracht de ‘beleggingsverzekering’ voort, geholpen door fiscaal overheidsbeleid, dalende spaarrente en maatschappelijke ontwikkelingen zoals individualisering en een terugtrekkende overheid. De verkoop kreeg een boost door ijverige inspanningen van intermediairs, niet in de laatste plaats vanwege interessante financiële beloningen.

De groei van het aantal verzekeringen liep vanaf 2001 sterk terug, toen de beurskrach roet in het hosanna-verhaal gooide. De invloed van (hoge) kosten kwam haarfijn bloot te liggen. De woekerpolisaffaire was geboren.

Focus op kosten is eenzijdig

Het hoofdpijndossier van veel financieel adviseurs leeft ook nu nog voort. De herstel- of beter gezegd verbeteradviezen zijn nog in volle gang. Veel aandacht gaat uit naar het kostenniveau. Niet ten onrechte.

Maar de focus op kosten vertroebelt het zicht op de ratio van beleggen. Die ratio verdient meer aandacht. Juist nu. De noodzaak tot het opbouwen van vermogen is meer dan ooit aanwezig. De overheid trekt zich nog meer terug, pensioenregelingen worden nog meer versoberd en zekerheden rond inkomen en werk zijn steeds minder vanzelfsprekend. Sparen is ontsparen geworden. En met besparen kom je een eind maar lang niet altijd ver genoeg.

Beleggen biedt kansen. Daar moet niet angstig over worden gedaan. Beleggen is investeren in bedrijven en overheden die gericht zijn op groei en ontwikkeling. Dat is iets anders dan gokken en speculeren. En ook iets anders dan dagelijks de stand van de AEX volgen. Wie gespreid belegt heeft helemaal niets aan die zogenaamde graadmeter van de economie. 

Ruggensteun van onafhankelijk adviseur

Beleggen is evenwel voor velen ook eng. Dat was vroeger zo, dat is nu zo en dat zal wellicht zo blijven. Dus is er juist behoefte aan financieel adviseurs die hun klanten bij de hand nemen in een eerlijk en onafhankelijk verhaal of beleggen iets voor ze is.

De argumentatie waarmee adviseurs destijds met verve beleggingsverzekeringen wisten te slijten, is nog altijd gegrond: beleggen zorgt op de lange termijn voor een beter rendement dan sparen.

Rest alleen nog het besef dat beleggen iets anders is dan het hoofdpijndossier van de beleggingsverzekering.

Reageer op dit artikel