blog

Keren de banken in 2014 het tij?

Financiële planning

Keren de banken in 2014 het tij?

Waar de afgelopen jaren het geld van de verzekeraar verdween richting de bank trekt nu de verzekeraar de hypotheek naar zich toe. Is dit het gevolg van het afbouwen van de cont(r)acten door grootbanken met het intermediair? Kiest de klant voor een onafhankelijk advies en laagste rente, of ligt de oorzaak in het feit banken de buffers willen verhogen en daarom minder financieren?

Bouwen banken hun omvangrijke hypotheek portefeuilles af? De grootbanken zijn het afgelopen jaar niet altijd concurrerend geweest, mede om de financiële buffers te verhogen. De verzekeraars met ‘dochter-banken’ plukten hier, via het intermediair, de vruchten van. Wel zijn de grootbanken, onder aanvoering van Rabobank, recent weer concurrerender geworden.

Niet makkelijk
Het aantal assurantiekantoren neemt af, en de inkomsten uit de verzekeringsportefeuilles lopen terug. Consumenten sluiten in toenemende mate verzekeringen volledig online af. De relatie en binding met de consument is nu crucialer dan ooit. Hoewel online mogelijkheden toenemen, blijkt dat de consument gevoelig is voor de relatie met de adviseur en een persoonlijk hypotheekadvies (77% in 2013).

Bekend is dat grootbanken minderen met het aantal contracten met intermediairs. Tevens maakte AMweb afgelopen week bekend dat, naast Aegon, SNS Bank, BLG Wonen en ASR, ook Nationale Nederlanden gaat samenwerken met hypotheekplatform Skydoo. Dit om het proces van aanvragen, offreren en accepteren van een hypotheek efficiënter, sneller en transparanter te laten verlopen.

Persoonlijkheid, vertrouwen en rente
Er wordt veel werk verzet om het vertrouwen in banken te herstellen. Wel is de consument sinds 2010 meer en meer opgeschoven naar het intermediair voor het sluiten van een hypotheek. De snelheid, persoonlijke relatie en de keuze uit meerdere aanbieders zijn hier mede bepalend in geweest. Dat de advieskosten bij banken gemiddeld genomen lager waren dan bij het intermediair is geen doorslaggevende factor geweest. De consument hecht waarde aan de kwaliteit van advies, en is bereid hiervoor te betalen. De lage rente speelt hierin wellicht ook een rol.

De voorkeur van de klant
Zes op de tien hypotheken wordt via het intermediair gesloten. Hypotheeksluiters gaan het vaakst (43%; najaar 2013) naar een assurantietussenpersoon voor een adviesgesprek, en het aandeel is stijgende (40%; voorjaar 2013). Ook shopt de gemiddelde consument weinig (gemiddeld met 1,1 verschillende adviseurs een gesprek; najaar 2013). Wellicht een gevolg van de advieskosten? Indien de lijnen doorgetrokken worden dan verliezen de banken meer en meer terrein, en neemt het aandeel van de (bank)verzekeraars toe.

Het tij keren
De banken kunnen dit tij keren door een scherp rentetarief te bieden, de interne huishouding op orde te hebben en de ogen meer op de – relatie met de – klant te richten. Cross-channel initiatieven kunnen een sleutel tot succes worden, maar ontwikkeling en uitrol kost tijd. De consument van nu sluit de hypotheek vooral via het traditionele kanaal, en het intermediair is hier succesvol in. Ik ben benieuwd naar wat er de komende jaren gaat gebeuren en
of ook het intermediair voldoende mee gaat in de virtuele ontwikkelingen.

Manolito Hulsebos
Specialist Financieel Advies en Private Banking,
Welten

Bronnen:
IG&H Hypotheek Update Q4 2013; www.igh.nl
AFM Consumentenmonitor najaar 2013 Hypotheken, december 2013; www.afm.nl
Rabobank Cijfers & Trends Assurantietussenpersonen; 20 februari 2014; www.rabobankcijfersentrends.nl

 

Reageer op dit artikel