nieuws

AFM blij met grote respons self-assessment

Cijfers

Vrijwel alle financiële dienstverleners hebben dit jaar het verplichte self-assessment op tijd ingevuld. "Maar liefst 96 % heeft de tijd genomen de uitgebreide vragenlijst in te vullen", meldt de AFM verheugd.

AFM blij met grote respons self-assessment

De AFM begrijpt dat financiële dienstverleners veel tijd kwijt zijn bij het invullen van het self-assessment. Daarom is de toezichthouder naar eigen zeggen "erg tevreden" over de grote respons. Om de vragenlijst zo eenvoudig mogelijk te maken, is bij de ontwikkeling uitvoerig gesproken met adviseurs en bemiddelaars. Dat heeft er onder meer voor gezorgd dat de vragenlijst makkelijker was in te vullen dan het jaar daarvoor, aldus de toezichthouder.
Terugkoppeling
Op verzoek van verschillende partijen deelt de AFM dit jaar een aantal resultaten uit het self-assessment met de markt. Eind november of begin december ontvangen de deelnemers een speciale nieuwsbrief waarin een inhoudelijke generieke terugkoppeling wordt gegeven. Onderwerpen die hierin aan bod komen zijn bijvoorbeeld: het aantal kantoren per provincie, het aantal starters in 2013, de verschillende wijzen van beloning, het aantal partijen dat nazorg- en/of een serviceabonnement aanbiedt en de gemiddelde duur en kosten van een hypotheekadvies.
Vragenlijst over een vragenlijst
Eerder bleek de Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) minder gecharmeerd van de grote hoeveelheid gegevens die de AFM bij het self assessment opvraagt. Er is vooral kritiek op het aanleveren van informatie over de wijze van beloning, de werkelijk behaalde omzet en het bedrijfsresultaat. Ook de vragen over het aantal (beleggings)polissen, het aantal relaties en hoe en bij welk systeemhuis men geautomatiseerd is, ervaren veel financiële dienstverleners als bedrijfsgevoelige informatie die niet thuishoort in het self assessment. CFD heeft aangekondigd bij de achterban een enquête te houden over de ervaringen met het self assessment van de AFM en wil onderzoeken of een dergelijk vergaand marktonderzoek wel binnen de reikwijdte van het toezicht valt.

Reageer op dit artikel