nieuws

WGA-polis blijft Achmea parten spelen

Cijfers

Achmea heeft vorig jaar het nettoresultaat fors verbeterd ten opzichte van 2011. Het concern kwam uit op een winst van € 453 mln, tegen nog € 208 mln verlies het jaar ervoor. Het schadebedrijf boekte een winstdaling van 37%, vooral doordat opnieuw stevig moest worden gereserveerd voor claims op WGA-inkomensverzekeringen.

WGA-polis blijft Achmea parten spelen

De brutopremieomzet van Achmea is met 4% gestegen tot € 20.445 (19.650) mln dankzij de consolidatie van de overgenomen zorgverzekeraar De Friesland, goed voor € 1.212 mln premie. Autonoom daalde de omzet vooral door lagere bijdragen uit het vereveningsfonds voor de basispolis en doordat de verkoop van levensverzekeringen nog steeds gebukt gaat onder de slechte woningmarkt en de opmars van banksparen.
De brutowinst in het schadebedrijf is teruggelopen tot € 207 (329) mln. Naast investeringen in ICT drukten vooral hogere claims bij schade- en inkomensverzekeringen het resultaat. Voor de WGA-inkomensverzekeringen moest opnieuw een extra voorziening worden getroffen. Over 2011 was al € 171 mln opzij gezet voor toekomstige claims; afgelopen jaar werd nog eens een extra voorziening van € 180 mln getroffen. De combined ratio in het schadebedrijf is daardoor opgelopen tot 99,6% (96,1%).
Bij het zorgbedrijf is het resultaat voor belastingen met 5% gedaald tot € 286 (301) mln door een eenmalige toerekening van kosten voor geleverde diensten op holdingniveau in voorgaande jaren. In Pensioen en Leven kroop het resultaat uit de rode cijfers: € 381 (-181) mln, vooral omdat in 2011 voor € 279 mln was afgeschreven wegens de ingezakte markt voor levensverzekeringen.

Reageer op dit artikel