nieuws

Verzekeringsactiviteiten SNS Reaal beter dan bancair

Cijfers

SNS Reaal heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een hogere nettowinst geboekt op de verzekeringsactiviteiten. Het resultaat werd positief beïnvloed door hogere beleggingsinkomsten, lagere operationele lasten en rentederivaten. SNS Bank boerde een stuk minder goed door het genomen verlies op Griekse staatsobligaties, lagere provisie-inkomsten en hogere waardeverminderingen op leningen.

Verzekeringsactiviteiten SNS Reaal beter dan bancair

De nettowinst van de SNS Reaal Groep bedroeg € 23 mln. Dat is € 2 mln minder dan in het vergelijkbare kwartaal van 2011. Er werd met name groei gerealiseerd bij sparen, banksparen en pensioenen. Reaal Leven komt met een nettowinst van € 67 mln hoger uit in vergelijking met de € 20 mln over het eerste kwartaal van 2011. De periodieke premies bij Leven lieten een lichte daling zien vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Reaal Schade boekte een nettowinst van € 2 mln tegenover € 1 mln in het eerste kwartaal van 2011. Het schadebedrijf had te kampen met hogere claims bij brandverzekeringen. Zwitserleven rapporteerde een nettowinst van € 15 mln (1e kwartaal 2011: € 14 mln). Het pensioenpremie-inkomen steeg ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011. De toename kwam voor rekening van zowel koopsommen als periodieke premieproducten. Het DNB solvabiliteitspercentage van de verzekeringsactiviteiten daalde tot 194% per eind maart (eind 2011: 203%). De daling werd volgens de analisten veroorzaakt door een neerwaartse beweging van de rentecurve, maar "eind april is de solvabiliteit verbeterd tot een geschat niveau boven de 200%."

Reageer op dit artikel