nieuws

Bijna € 12 mln verlies voor Monuta

Cijfers

Monuta moest in 2011 een verlies incasseren van € 11,7 mln, voornamelijk als gevolg van negatieve koersresultaten, afschrijving op vastgoed in de uitvaartgroep en een hogere pensioenpremie als gevolg van onderdekking. Het grootste deel van dit verlies (€ 7,9 mln) kwam op het conto van het verzekeringsbedrijf. Het uitvaartbedrijf leed een verlies van € 3,8 mln. De omzet daalde tot € 226 (252) mln.

Bijna € 12 mln verlies voor Monuta

De omzetdaling werd met name veroorzaakt door lagere beleggingsopbrengsten en achterblijvende aantallen uitvaarten (2011: 14.778 en 2010: 15.573). De verkoop van nieuwe verzekeringen is achtergebleven ten opzichte van 2010. Dit werd mede veroorzaakt doordat Monuta heeft gekozen samen te werken met tussenpersonen die worden beloond met doorlopende provisie. Daarnaast heeft Monuta het directe kanaal verder ontwikkeld, waardoor het aantal polissen dat werd gesloten via de eigen adviseurs, het callcenter en de website met 65% toenam. De premieomzet nam toe tot € 119,8 (117,3) mln, maar het technisch resultaat van het verzekeringsbedrijf kwam uit op € 11,6 mln negatief, waar in 2010 nog € 12,9 mln met zwarte cijfers kon worden geschreven. 

Reageer op dit artikel