nieuws

Nettoresultaat De Goudse daalt fors

Cijfers

De Goudse heeft 2011 afgesloten met een nettowinst van € 14 mln, ruim de helft lager dan de € 31 mln van 2010. Bestuursvoorzitter Michel Lamie: “2011 was een moeilijk jaar door de crisis op de financiële markten en de stijgende schadelast bij schade- en inkomensverzekeringen. Dit heeft geleid tot een resultaat waarmee wij niet tevreden zijn.”

Nettoresultaat De Goudse daalt fors

De winstdaling is toe te schrijven aan een slecht resultaat op WGA-eigenrisicoverzekeringen, wat voor het inkomensbedrijf tot een sterk negatief resultaat leidde. Het resultaat bij het zaakschadebedrijf stond onder druk door een forse schadelast bij brandverzekeringen. De resultaten van expat- en reisverzekeringen in Nederland en het buitenland droegen positief bij aan het resultaat. De resultaten werden verder beïnvloed doordat De Goudse een extra voorziening trof voor het toenemende kredietrisico op vastrentende waarden.

Lamie toont zich wel tevreden met de groei van het premievolume in het kernsegment: mkb-ondernemers. De totale omzet en het premie-inkomen namen toe tot resp. € 757 (709) mln en € 639 (596) mln. De premiegroei van 7% kwam zowel voor rekening van het levenbedrijf (2%) als het schadebedrijf (10%), waaronder zowel inkomens- als zaakschadeverzekeringen vallen. De premiegroei bij inkomensverzekeringen bedroeg 14%. De totale kosten van De Goudse zijn voor het achtste jaar op rij gedaald, dit keer met ruim 2%. Het aantal fte's daalde van 858 naar 808.

Lamie uit zijn zorgen over de ontwikkeling van de arbeidsongeschiktheid in Nederland. "Wij zien dat terug in onze schadecijfers. Verzekeraars moeten beter in staat gesteld worden proactief een rol te spelen op de WGA-markt, met name op het gebied van preventie en re-integratie."

Reageer op dit artikel