nieuws

Reorganiserend Van Lanschot Chabot op verlies

Cijfers

De omzet van Van Lanschot Chabot is vorig jaar met 9% gedaald tot € 25 (27) mln. Het in grootte tiende intermediairbedrijf van ons land schrijft de afname vooral toe aan het afschaffen van de winstbonussen, verminderde winstaandelen in de volmacht en druk op de beloning. Door reorganisatiekosten en een afwaardering op ICT-kosten resteert bij Van Lanschot Chabot een nettoverlies van € 0,4 mln, tegen € 1,5 mln winst in 2010.

Reorganiserend Van Lanschot Chabot op verlies

In totaal zijn de kosten gelijk gebleven. "De vennootschap heeft de liquiditeit verbeterd en de solvabiliteit is bijna 25%", aldus het bedrijf, dat voor 51% in handen is van De Goudse.
Van Lanschot Chabot gaat zich richten op groei in risicomanagementadvies aan en bemiddeling voor de zakelijke markt, intensivering van de samenwerking met moederbedrijven De Goudse en Van Lanschot en op de particuliere klanten van Van Lanschot Bankiers. "Deze ontwikkeling vraagt ook verandering in de verdienmodellen naar meer werken op fee-basis en abonnementen. Daarnaast wordt gewerkt aan verlaging van de kosten", aldus de eind vorig jaar aangetreden algemeen directeur Lando te Molder.

Reageer op dit artikel