nieuws

Minder strenge kapitaaleisen voor NHG-hypotheken op balans verzekeraars

Branche 2192

Verzekeraars hoeven vanaf 2020 zeer waarschijnlijk kleinere buffers aan te leggen voor de hypotheken die zij verstrekken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). In een herziening van de Solvency II-regelgeving stelt de Europese Commissie minder strenge kapitaaleisen voor. Het voorstel moet nog goedgekeurd worden door het Europees Parlement.

Minder strenge kapitaaleisen voor NHG-hypotheken op balans verzekeraars

Op dit moment moeten verzekeraars hogere kapitaalbuffers aanhouden voor de NHG-hypotheken die ze verstrekken dan banken. Verzekeraars hebben daarom met het oog op hun concurrentiepositie aangedrongen dit gelijk te trekken. Dat verzoek lijkt nu gehoor te krijgen. In een herziening van Solvency II-regelgeving staat dat de eisen waaraan verzekeraars moeten voldoen gelijk zijn aan de kapitaaleisen voor banken die zijn vastgelegd in het raamwerk Basel III.

Kosten omlaag

Het Verbond van Verzekeraars reageert verheugd op het aangekondigde besluit. “Door de verruiming van de eisen hoeven verzekeraars minder bufferkapitaal aan te houden voor NHG-hypotheken. Hierdoor gaan de kosten voor verzekeraars omlaag. En dat kan weer schelen in de rente die klanten betalen voor een NHG-hypotheek: een woning is al kostbaar genoeg”, zegt directeur Richard Weurding.

Het Verbond verwacht dat de aanpassing enkele tientallen miljoenen euro’s kapitaalbeslag op jaar basis scheelt. Meer concurrentie tussen banken en verzekeraars op de NHG-markt zou ertoe kunnen leiden dat de tarieven voor huizenkopers omlaag gaan.

Beleggen in aandelen

De Solvency II-herziening bevat ook wijzigingen ten aanzien van beleggingen. De kapitaaleis om te kunnen beleggen in aandelen gaat van 42% naar 22%. Voorwaarde is dat verzekeraars de beleggingen minimaal vijf jaar aanhouden. Door deze versoepeling zijn verzekeraars minder aangewezen op obligatiebeleggingen.

Het voorstel van de Europese Commissie ligt momenteel bij het Europees Parlement en de Raad van Ministers. Zij hebben drie maanden de tijd om het voorstel af te wijzen of goed te keuren. Het Verbond verwacht dat bij een akkoord de aangepaste regelgeving uiterlijk 1  januari 2020 ingaat.

Reageer op dit artikel