nieuws

Brancheorganisaties: ‘Bijzonder examen mag niet meer toetsen dan gemiste PE-actualiteiten’

Branche 3628

Het bijzonder examen moet nadrukkelijk beperkt blijven tot vragen over gemiste eind- en toetstermen vanaf het moment dat een kandidaat het PE-examen het laatst heeft afgelegd. Dat vinden de brancheorganisaties Adfiz, CFD en OvFD.

Brancheorganisaties: ‘Bijzonder examen mag niet meer toetsen dan gemiste PE-actualiteiten’

Hiermee reageren de in Canon verenigde brancheorganisaties gezamenlijk op de consultatie Wijziging Regeling eind- en toetstermen financiële dienstverleners WFt voor het zogeheten bijzonder examen. In februari heeft het ministerie van Financiën de regeling voor de eindtermen van bijzondere examens gepubliceerd in een internetconsultatie.

Meer dan gemiste actualiteiten

Adfiz, CFD en OvFD zijn positief dat de regelgeving helderheid biedt over de inhoud van dit examen. Wel hebben de brancheorganisaties er problemen mee wanneer in een bijzonder examen op meer dan gemiste PE-actualteiten wordt getoetst. “Dit is niet nodig, het is niet wenselijk en is bovendien tegen de afspraken in die wij hierover hebben gemaakt.”

Voornaamste bezwaar van de gezamenlijke brancheorganisaties is dat het Bgfo niet als uitgangspunt is genomen en de nieuwe eind- en toetstermen een soort herexamen inhouden. “Het bijzonder examen wordt een willekeurig examen waarin feitelijk alles weer getoetst kan worden. Het kan ertoe leiden dat bijna volledig weer het initiële Wft-examen wordt afgelegd.”

Laatst behaalde PE-examen

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft is bepaald dat het bijzonder examen bestaan uit examenvragen die betrekking hebben op actualiteiten vanaf het laatst behaalde PE-examen van de persoon in kwestie.

Ook benadrukt Canon dat een kandidaat altijd de keuze moet hebben om een bijzonder examen af te leggen of te kiezen voor een initieel examen. “Een initieel examen moet altijd weer opnieuw kunnen worden afgelegd. De regelgeving belemmert dit niet en mag dit ook niet doen.” De brancheorganisaties reageren daarmee op de beleidswijziging die het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening begin deze maand aankondigde. Die beoogt dat adviseurs met een verlopen adviesbevoegdheid die niet kunnen herstellen door opnieuw Wft-examen te doen. Alleen de route via een bijzonder examen ligt dan open.

Reageer op dit artikel