nieuws

Verbond wijst ook Eerste Kamer op haken en ogen wet Herstel en afwikkeling

Branche 713

De wet Herstel en afwikkeling verzekeraars mag niet leiden tot extra solvabiliteitscriteria. Ook mag de wet een efficiënte bedrijfsvoering niet in de weg staan. Dat schrijft het Verbond van Verzekeraars in een brief aan de Eerste Kamer. Ze uiten ook hun zorgen over een ongelijk speelveld in Europa.

Verbond wijst ook Eerste Kamer op haken en ogen wet Herstel en afwikkeling

De Senaat behandelt komende week de wet Herstel en afwikkeling verzekeraars. Eerder deze maand werd die door de Tweede Kamer al aangenomen. Het wetsvoorstel regelt de bescherming van polishouders als een insolvente verzekeraar moet worden afgewikkeld. De wet voorziet onder andere in het opstellen van een crisisplan door verzekeraars en een afwikkelingsplan door De Nederlandsche Bank.

Terughoudendheid

Het Verbond zegt de wet te ondersteunen, maar wil de Eerste Kamer een aantal kanttekeningen kenbaar maken. Eerder pleitte de koepel al voor terughoudendheid bij het vaststellen van voorlopige uitkeringen aan polishouders. Als die te hoog worden ingeschat, leidt dat tot een grotere kans op een tekort dat ten laste van andere verzekeraars moet worden gelegd, aldus het Verbond.

In de brief aan de Eerste Kamer herhalen de verzekeraars dat voorzichtigheid geboden is bij het uitkeren aan polishouders. Ze vrezen dat de sector zich anders geconfronteerd ziet met “hoge lasten waar men part noch deel aan heeft gehad”.

Geen extra kapitaaleisen

De verzekeraars verzoeken de Senaat om van de minister een toezegging te vragen dat de wet geen nieuwe solvabiliteitscriteria introduceert. Het Verbond is daar namelijk niet gerust op. “Het is van groot belang dat voor iedereen helder is dat het voorstel niet leidt of kan leiden tot extra kapitaaleisen.”

Ook vrezen de verzekeraar dat de wet ten koste kan gaan van een efficiënte bedrijfsvoering. Ze willen dat de minister DNB opdraagt terughoudend te zijn met het opleggen van aanwijzingen om belemmeringen van afwikkelbaarheid weg te nemen. “Het is belangrijk om te benadrukken dat het opleggen van dergelijke maatregelen uiteindelijk vaak zal leiden tot inefficiënties in going-concern en daarmee tot extra kosten. Dit terwijl de sector zich de laatste jaren heeft toegelegd op kostenbesparingen en dit ook in de komende jaren zal moeten blijven doen”, schrijft directeur Leo de Boer namens de verzekeraars aan de Senaat.

Europese minimumeisen

In de brief spreken ze ook hun zorgen uit over het ongelijke speelveld dat in hun ogen dreigt.  Volgens het Verbond loopt Nederland voorop in Europa. Liefst zien de verzekeraars dat er op Europees niveau een gemeenschappelijk kader wordt opgesteld met minimumeisen. Daar wordt al over gesproken, maar de verzekeraars willen dat er meer vaart mee wordt gemaakt.

Reageer op dit artikel