nieuws

Van Duin opnieuw voorzitter Verbond

Branche 957

Achmea-topman Willem van Duin is in de algemene ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars gekozen tot nieuwe voorzitter voor de komende twee jaar.
Hij volgt NN-CEO David Knibbe op. Van Duin was tussen 2008 en 2011 ook al Verbondsvoorzitter.

Van Duin opnieuw voorzitter Verbond

De scheidend voorzitter stelde op de vergadering dat de verzekeraars erin geslaagd zijn om een meer maatschappelijk profiel neer te zetten als sector. “Denk aan thema’s zoals klimaat en pensioen, maar ook als het gaat om de aanpak van fraude, cyberveiligheid en gezamenlijke initiatieven op het gebied van verkeersveiligheid, zoals de aanpak van afleiding in het verkeer en het in kaart brengen van ongevallen.” Hij noemde verder de Risicomonitor Verkeer en de lancering van het predictiemodel voor ex-borstkankerpatiënten in samenwerking met patiëntenverenigingen en het Integraal Kankercentrum Nederland.

Nieuwe code verwerking persoonsgegevens

De leden stemden op de vergadering ook in met de nieuwe Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars, die de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen vervangt. In de nieuwe code zijn de aanpassingen verwerkt die nodig waren door de invoering van de nieuwe privacywet AVG. De code is nog niet voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. “De reden is dat nog onduidelijk is welke eisen nationale privacy toezichthouders, en dus ook de AP, gaan stellen aan dergelijke codes. Vanuit Europa komt daar dit najaar waarschijnlijk nadere duiding over.”

Omgaan met risico’s in plaats van zekerheid

Verder zijn de kernwaarden in de Gedragscode Verzekeraars aangepast: de kernwaarde ‘omgaan met risico’s’ gaat ‘zekerheid bieden’ vervangen. “De leden van het Verbond vinden dat ‘omgaan met risico’s’ beter omschrijft wat verzekeraars doen, namelijk klanten helpen om te gaan met risico’s in een veranderende wereld waarin de onzekerheid toeneemt. Dat gaat verder dan verzekeren alleen: verzekeraars steken ook energie in (schade)preventie.”

Exit Code Rendement en Risico

Tot slot is een spraakmakende code afgeschaft: de Code Rendement en Risico heeft geen toegevoegde waarde meer omdat veel gedragsregels omtrent de precontractuele fase bij beleggingsverzekeringen en traditionele levensverzekeringen met winstdeling al zijn verankerd in (Europese) wetgeving. De Code Rendement en Risico werd ingevoerd in 1997 om consumenten beter voor te lichten over de risico’s van producten waarbij de premie werd belegd.

Reageer op dit artikel