nieuws

Joost Heideman (Univé): ‘We schuiven op van verzekeraar naar dienstverlener’

Branche 4070

Volgens Univé is minder verzekeren de toekomst. Het voorkomen van schade wordt het uitgangspunt in de nieuwe strategie van de coöperatieve verzekeraar. Een gesprek met CEO Joost Heideman.

Joost Heideman (Univé): ‘We schuiven op van verzekeraar naar dienstverlener’

In hoeverre is er sprake van een strategiewijziging?
“We gaan ons nadrukkelijk richten op het voorkomen en beperken van schade. In die zin schuiven we op van een klassieke schadeverzekeraar die verzekeringen aanbiedt naar een dienstverlener die klanten helpt door schades te voorkomen. Natuurlijk blijven we nog steeds verzekeringen aanbieden voor schades die we niet kunnen voorkomen. Dat is een geruststellend gedachte voor verzekerden. Tegelijkertijd blijft een schade een traumatische ervaring. Het is in ieders belang als we dat zoveel mogelijk kunnen voorkomen.”

Maar dat is toch niet nieuw. Verzekeraars zijn toch al jaren bezig met preventie?
“Het verschil is dat wij het ook echt gaan doen. We hebben al verschillende concepten ontwikkeld waaronder Veilig wonen. Door middel van zaken als apps, internet of things en sensoring zijn we daarbij echt in staat om stappen te zetten die schade moeten voorkomen, bijvoorbeeld aan leidingen en dakgoten. We zijn op die vlakken een echte dienstverlener en kunnen daarbij gebruiken maken van het netwerk dat we normaliter inzetten voor schadeherstel.”

Is deze stap niet vooral ingegeven door de wens van verzekeraars om de schadelast te drukken?
“Ik zeg liever dat het ook daardoor is ingegeven. Maar daarnaast is de concurrentie op de schademarkt ook hevig. Er komt een rode oceaan aan nieuwe aanbieders aan die niet allemaal uit de verzekeringshoek komen. Daar zullen we al branche op moeten reageren. Dan doen wij door actief te zijn op nieuwe domeinen waarin we nog echt onderscheidend kunnen zijn. Dat geldt voor nieuwe aanbieders veel minder. Die moeten gebruik maken van vluchtig klantgedrag. Wij zijn er om onze klanten te bedienen op een manier die zij willen, of dat nu is via een app of een van onze winkel. Bij het voorkomen van schade is het nogal van belang dat hulp om de hoek zit.”

Overwegen jullie een uitrol naar het intermediair?
“Op dit moment in ieder geval niet. Met onze hoofdkantoren in Zwolle en Assen en de regionale Univé’s hebben we al een wijdvertakt netwerk van 120 winkels, waar onze klanten prima de weg naartoe weten te vinden. Daarnaast denk ik dat het lastig is om een concept dat echt gemaakt is op de leest van de Univé formule onder te brengen bij een zelfstandig intermediair.”

Hoe ziet de schadeverzekering van de toekomst eruit?
“We noemen onze nieuwe producten ook bewust bundels, waarbij de insteek is dat we klanten helpen bij het beschermen van wat voor hen belangrijk is en alleen verzekeren wat zijzelf niet kunnen. Dat is in ieders belang. Ook wij kijken naar manieren om onze combined ratio te drukken.”

Edwin Grutterink stelde onlangs in am: dat als verzekeraars stoppen met autopolissen de combined ratio’s direct weer gezond zouden zijn.
“Ik begrijp die redenatie. Tegelijkertijd maakt technologie, bijvoorbeeld sensoring, het mogelijk om de schadelast bij auto’s sterk te beperken. Dat het mogelijk is om daar goede stappen in te zetten bewijst de Italiaanse verzekeraar Unipol. Die zijn er echt in geslaagd om de veiligheid van auto’s te vergroten en daarmee de verzekering betaalbaar te houden.”

Een van de producten die jullie in het kader van de nieuwe strategie lanceren is een ziekte- en ongevallenverzekering voor zzp’ers. Is dat niet een voortzetting van het al bestaande broodfonds?
“Het heeft er wel de kenmerken van, maar in ons geval gaat het echt om een verzekerde regeling. Er is nu geen goed, sluitend aanbod. Zelfstandigen vinden dit soort verzekeringen veel te duur en veel te complex. Wij zijn meer gaan kijken naar waar zzp’ers echt behoefte aan hebben en wat ze zich wel kunnen veroorloven. Dat levert een verzekering op waarbij ze tegen een veel beperktere inleg de dekking krijgen die ze nodig hebben voor een periode van maximaal twee jaar.”

Lopen jullie daarmee bewust vooruit op de wens van het Kabinet om tot verplichtstelling over te gaan?
“Als de geschiedenis iets leert dan is het dat het Den Haag het pas gaat regelen als de branche het niet doet. Dat vraagt om meer creativiteit van verzekeraars.”

Reageer op dit artikel