nieuws

De Goudse verliest conflict over arbeidsvoorwaarden van oud-Tiel Utrecht medewerkers

Branche 1901

De Goudse moet 18 werknemers een in 2001 overeengekomen winstcompensatie van ca. € 400 per maand blijven betalen. Dit heeft de rechtbank Den Haag vorige week bepaald in een zaak die was aangespannen door de medewerkers. De Goudse beraadt zich nog op een eventueel hoger beroep.

De Goudse verliest conflict over arbeidsvoorwaarden van oud-Tiel Utrecht medewerkers

In 2001 nam De Goudse Tiel Utrecht (TU) over van het toenmalige ING Verzekeringen. In het fusieprotocol werd onder meer een compensatie opgenomen voor de TU-medewerkers voor het verlies van een specifieke winstuitkering die zij ontvingen (WEP/Wing-compensatie). Volgens het protocol moest deze compensatie in het maandsalaris worden ingebouwd.

Geleidelijke compensatie

Per 1 januari 2015 is er voor werknemers van De Goudse een nieuwe cao afsloten waarbij een aantal arbeidsvoorwaarden werden versoberd. Ook de WEP/Wing toeslag kwam daarbij aan bod. Een aanzienlijk deel van de voormalige TU-medewerkers ging met een geleidelijke afschaffing van de compensatie akkoord. Reden voor De Goudse om de uitbetaling van de compensatie per 1 januari 2016 te staken, onder gelijktijdige toepassing voor alle TU-medewerkers van een afbouw-/overgangsregeling.

Financieel nadeel

Een groep van 18 oud-Tiel Utrecht medewerkers gaat hier echter niet mee akkoord en stapt naar de rechter. Zij stellen een aanzienlijk financieel nadeel te lijden ondanks de afbouwregeling. Ook zou de afschaffing niet redelijk en billijk zijn conform artikel 6:248 lid 2 BW en bovendien niet noodzakelijk.

Besparen op arbeidskosten

Volgens De Goudse dragen gewijzigde omstandigheden bij aan de redelijkheid van het voorstel. De verzekeraar stelde genoodzaakt te zijn te besparen op arbeidskosten en te investeren in automatisering. Bij de noodzakelijke aanpassing kon het niet om de ongelijkheden in de arbeidsvoorwaarden van het personeel heen. Brede schouders moeten nu eenmaal meer dragen, zo redeneerde De Goudse en TU-medewerkers verdienden meer dan hun collega’s. Bovendien ging het volgens De Goudse niet om een verlaging van het bruto salaris maar om een afschaffing van toeslagen daar bovenop.

‘Historisch te verklaren’

Naar het oordeel van de rechter kan de ongelijkheid van inkomens tussen voormalige TU-medewerkers en andere werknemers van De Goudse geen reden zijn om het inkomen van de TU-medewerkers te verlagen. “Deze ongelijkheid valt historisch te verklaren door verschillen in rechts- en inkomenspositie van de TU-medewerkers ten opzichte van andere werknemers van De Goudse. De Goudse heeft deze verschillen, naar mag worden aangenomen, bewust voor lief genomen bij de aankoop van de aandelen van de TU-vennootschappen en deze in alle jaren nadien geaccepteerd en de overeengekomen afspraken daaromtrent (terecht) gerespecteerd. Het past dan niet om deze verschillen oneerlijk te noemen.”

Ook wijst de kantonrechter er in zijn uitspraak op dat de 18 medewerkers die niet van hun winstcompensatie af willen alsnog in het kader van de versobering van de arbeidsvoorwaarden zo’n 40% van andere toeslagen hebben ingeleverd.

‘Zeer klein aandeel’

In een reactie stelt een woordvoerder van De Goudse dat het bij de winstcompensatie voor de 18 slechts om een “zeer keer klein aandeel” van alle sinds 2014 gerealiseerde besparingen gaat. Toch is afschaffing van de compensatie wat De Goudse betreft noodzakelijk. “Wij streven naar een uniforme beloning voor alle medewerkers. Het overgrote deel van de betrokken medewerkers heeft overigens ingestemd met de aangeboden afbouwregeling.” De gang naar de rechter van de 18 heeft volgens de woordvoerder nog niet geleid tot animositeit op de werkvloer. “Op dit moment merken we dat nog niet, maar natuurlijk kan deze uitspraak daar wel aanleiding toe geven. Wij vinden het uiteraard jammer dat niet alle medewerkers hebben ingestemd met de regeling.”

De Goudse beraadt zich nog op een eventueel hoger beroep.

Reageer op dit artikel