nieuws

Verbond: overheid moet meer werk maken van RegTech

Branche 711

Verbond: overheid moet meer werk maken van RegTech

Het Verbond van Verzekeraars heeft de ministers van Financiën, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken een brief gestuurd over RegTech. Nederland loopt achter op dat gebied en verzekeraars willen dat de overheid daar iets aan doet. Het Verbond stelt voor een pilot op te zetten voor het toepassen van technologie om inzicht te krijgen in wet- en regelgeving.

RegTech is de verzamelnaam voor (nieuwe) technologieën waarmee de wetgever, toezichthouders en de financiële sector meer en eenvoudiger inzicht kunnen krijgen in regelgeving. “Daarmee wordt (sneller) duidelijk welke regels voor wie van toepassing zijn, hetgeen het toezicht verbetert en kosten bespaart”, aldus het Verbond. Met RegTech ziet de financiële sector direct aan welke regels moet worden voldaan. “De sector heeft minder last van inconsistenties en overlap in regelgeving.”

Bronnen ontsluiten

Eind oktober hebben overheid, toezichthouders, consultants en enkele verzekeraars al overlegd. Daarbij is het belang van RegTech onderkend. “Als basis is het daarvoor cruciaal dat de bron met alle relevante Europese en Nederlandse wet- en regelgeving aangevuld met toezichthouderregels, good practices en uitspraken van rechters goed is ontsloten. Hier komt de overheid dus nadrukkelijk in beeld.” De informatie moet leesbaar zijn voor applicaties, zodat voor individuele instellingen de meest relevante regels kunnen worden geselecteerd.

ELI-pilot

De ontsluiting van die informatie is nog niet optimaal geregeld: Nederland staat internationaal gezien op plaats 33 op dat gebied. Zo doet ons land niet mee met de European Legislation Identifier (ELI), een techniek om alle internationale en nationale wetgeving te catalogiseren. “De toegang tot conceptregelgeving is in Nederland slecht”, aldus het Verbond. Dat pleit er bij de ministers voor om zich aan te sluiten bij de ELI. “Wij roepen de overheid op om de handschoen op te pakken en voornoemde bron op digitale wijze te realiseren, te onsluiten en bij te houden. Verzekeraars zijn graag bereid hiervoor in een mogelijke pilot mee te draaien.”

Reageer op dit artikel