nieuws

Autoriteit Persoonsgegevens stemt toezicht op AVG af met AFM en DNB

Branche 1939

Bij het toezicht op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kan overlap ontstaan tussen het toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens en branche-eigen toezichthouders, waaronder de AFM en DNB voor de financiële sector. Dat staat in het voorstel voor de Uitvoeringswet AVG. Minister Sander Dekker van Justitie heeft die vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Autoriteit Persoonsgegevens stemt toezicht op AVG af met AFM en DNB

De AVG treedt op 25 mei 2018 in werking en heeft ook voor financieel adviseurs ingrijpende gevolgen voor hoe ze met persoonsgegevens moeten omgaan. Zo moet iedereen die persoonsgegevens opslaat, duidelijk aangeven met welk doel dat gedaan wordt, en hoe lang die gegevens bewaard blijven.

Voorkomen van rechtsonzekerheid

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op naleving van de AVG. In het wetsvoorstel voor de Uitvoeringswet schrijft minister Dekker van Justitie dat daarbij overlap kan ontstaan met andere toezichthouders. Daarom krijgt de AP de bevoegdheid afspraken te maken met deze andere toezichthouders, waaronder DNB en de AFM, om samenwerkingsprotocollen vast te stellen. Die worden bekendgemaakt in de Staatscourant.

“Het afstemmen van toezichtsactiviteiten is van groot belang voor het voorkomen van rechtsonzekerheid bij burgers en het bedrijfsleven ten aanzien van de na te leven wettelijke verplichtingen, en het voorkomen van dubbelingen in het toezicht”, schrijft de minister hierover in de memorie van toelichting. AP, AFM en DNB mogen gegevens met elkaar uitwisselen die noodzakelijk zijn voor het toezicht.

Code en handleiding

Adfiz heeft voor adviseurs een privacygedragscode ontwikkeld. Hierin wordt de regelgeving uit de AVG vertaald naar de adviespraktijk. De brancheorganisatie wil de code in januari op de site zetten en wacht nog op goedkeuring ervan door de Autoriteit Persoonsgegevens. Het ministerie van Justitie wil binnenkort ook een handleiding publiceren voor bedrijven die met persoonsgegevens werken.

Reageer op dit artikel