nieuws

Volksbank probeert klanten terug te halen van incassobureaus

Branche 2895

Als reactie op het eerder gepubliceerde item rondom het onderzoek van tijdschrift De Groene Amsterdammer, die de Nederlandse schuldenindustrie onder de loep nam, meldt een woordvoerder van De Volksbank dat zij niet meer samenwerkt met incassobureaus. Ook meldt de woordvoerder dat zij klanten die in een eerder stadium zijn overgedragen aan dergelijke bureaus probeert terug te halen.

Volksbank probeert klanten terug te halen van incassobureaus

Door onderzoek van tijdschrift De Groene Amsterdammer is naar buiten gekomen dat financiële data van miljoenen Nederlanders met een schuldverleden illegaal wordt opgeslagen en verhandeld. In dit onderzoek kwam onder andere naar voren dat “terwijl toezichthouders en politiek lagen te slapen”, incassobureaus zichzelf om hebben gevormd tot databedrijven.

Incassobedrijf Vesting Finance en SNS (dochterbedrijf van De Volksbank) werden in dit kader door het tijdschrift aangehaald. “Incassobedrijf Vesting Finance, dat samenwerkt met onder meer ING, Wehkamp en SNS, beschikt via data-dochterbedrijf Focum over een database met financiële gegevens van 10,5 miljoen Nederlanders.”

Terughalen klantdossiers

Woordvoerder Sijmen Veenstra van De Volksbank geeft aan dat De Volksbank klanten terug probeert te halen van incassobureaus. Hij meldt ook: “Per 27 januari 2017 zijn de merken (ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS) van de Volksbank gestopt met het overdragen van klantdossiers aan incassobureaus voor het namens de Volksbank innen van openstaande schulden of achterstanden, waaronder Vesting Finance.” Als argument hiervoor geeft Veenstra aan: “We willen de klanten die in het verleden aan incassobureaus zijn overgedragen actief gaan terughalen, zodat we zelf met hen in gesprek kunnen gaan om samen tot een oplossing te komen. Dit doen we omdat we een goede relatie met de klant als basis zien voor een duurzame oplossing.”

Op de vraag wat hij vindt van dergelijke praktijken van incassobureaus zegt de woordvoerder: “Het is goed als bank om zelf die relatie met klanten te onderhouden, wat al die incassobureau’s doen daar kan ik niets over zeggen.” Veenstra geeft ook aan dat De Volksbank geen actieve klantdossiers meer overdraagt aan Vesting Finance en dat ze met het bedrijf in gesprek zijn om eerder overgedragen dossiers weer in eigen beheer te krijgen. “Zodra het contract definitief wordt beëindigd is contractueel vastgelegd dat de aanwezige klantgegevens bij Vesting Finance door hen vernietigd moeten worden.”

Reageer op dit artikel