nieuws

DNB wil weten of toezicht en regelgeving leiden tot minder aandacht voor strategie

Branche 1145

De Nederlandsche Bank stuurt banken, verzekeraars, pensioenfondsen en ppi’s een enquête over onbedoelde effecten van regulering. De toezichthouder wil achterhalen of toezicht en regelgeving leiden tot minder aandacht voor strategie en risicobeheer. Ook staan in de enquête vragen over de proportionaliteit van regelgeving, rapportages en de toezichtpraktijk.

DNB wil weten of toezicht en regelgeving leiden tot minder aandacht voor strategie

De enquête maakt deel uit van DNB-onderzoek naar de onbedoelde effecten van regelgeving. Daarin ligt de nadruk op proportionaliteit: zijn regelgeving en rapportage-eisen passend bij de omvang, risico’s en reikwijdte van de activiteiten van financiële instellingen? Volgens de toezichthouder bestaan er weinig feiten en cijfers die een antwoord kunnen geven op deze vraag. De aangeschreven verzekeraars, banken, pensioenfondsen en ppi’s zijn niet verplicht om de enquête in te vullen.

Nut en inspanning

In de vragenlijst vraagt de bank onder andere welke rapportages aan DNB als nuttig worden gezien. Ook wil de toezichthouder weten hoeveel inspanning het kost om de informatie te leveren en in hoeverre de gegevens identiek zijn aan de gegevens die de instellingen zelf gebruiken voor eigen doeleinden. Ook wordt gevraagd of rapportages en regelgeving leiden tot verminderde aandacht van de bestuurstafel voor het eigen risicobeheer en strategie.

Reageer op dit artikel