nieuws

Dijsselbloem: Overname Generali door ASR niet nadelig voor staat

Branche 1354

De overname van Generali Nederland heeft de beurskoers van ASR niet negatief beïnvloedt tijdens de laatste dag dat de Nederlandse staat nog minderheidsaandeelhouder was. Dit stelt minister Dijsselbloem (Financiën) in antwoord op Kamervragen van Rense Leijten (SP). De minister is niet verbaasd over de stap van ASR waarvoor de verzekeraar niet zijn toestemming nodig had.

Dijsselbloem: Overname Generali door ASR niet nadelig voor staat

In de brief geeft Dijsselbloem aan dat hij net als het grote publiek pas op 13 september op de hoogte werd gesteld van de overname van Generali Nederland door ASR. De verzekeraar was volgens de minister ook niet verplicht om dat eerder te melden. “Op basis van de op 30 mei 2016 tussen NLFI en ASR gesloten relationship agreement, was er geen verplichting voor ASR om NLFI over deze voorgenomen overname te informeren, aangezien NLFI ten tijde van de voorgenomen overname van Generali Nederland N.V., minder dan 33⅓% van de aandelen in ASR in haar bezit had.” Om die reden en omdat de transactie een waarde had die lager was dan 10% van het eigen vermogen van ASR was er volgens Dijsselbloem ook geen toestemming van NLFI nodig.

Geen risicoanalyse

Hoewel er hierdoor geen geen risicoanalyse is uitgevoerd ziet de minister geen aanleiding om te veronderstellen dat de aandelenportefeuille van de staat door deze overname in waarde verminderd is. “Voor de volledigheid, de dag na publicatie van de voorgenomen overname heeft de staat zijn laatste aandelen ASR verkocht. Eventuele toekomstige waardeveranderingen naar aanleiding van deze overname komen hierdoor niet meer ten gunste of ten laste van de staat.”

Krimpende markt

Het verbaast hem niet dat zijn voormalige dochter Generali Nederland heeft overgenomen. Hij verwijst daarbij naar de visie op de toekomst van de Nederlande verzekeringssector door De Nederlandsche Bank. “Juist in een krimpende markt kan het belangrijk zijn om kosten te besparen door bijvoorbeeld schaalvergroting.”

Boekverlies bij moederbedrijf

Anders dan Leijten ziet hij geen kwaad in het gegeven dat het Italiaanse moederbedrijf € 270 mln afschrijft op haar belang in Generali Nederland, waar de overnamesom € 200 mln bedroeg. “Het boekverlies bij de Italiaanse moedermaatschappij ontstaat doordat de overnamesom lager is dan het boekhoudkundig eigen vermogen. Naar de mening van ASR is de boekwaarde van het eigen vermogen van Generali Nederland inderdaad niet gelijk aan de waarde die het in het economisch verkeer vertegenwoordigt. De overnamesom is bepaald aan de hand van marktconforme waarderingsmethodes. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de onderkapitalisatie bij Generali Nederland. ASR verwacht dat de totale kapitaalverplichting, inclusief de overnamesom, circa EUR 200 miljoen bedraagt.”

Reageer op dit artikel