nieuws

Bestuursrechter: AFM handelt ‘voldoende onpartijdig’

Branche 1179

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelde gisteren in hoger beroep dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voldoende onpartijdig heeft beslist in twee boetezaken. Eerder verlaagde de rechtbank Rotterdam een boete van de toezichthouder, die verlaging is weer teruggedraaid.

Bestuursrechter: AFM handelt ‘voldoende onpartijdig’

De AFM legde boetes op wegens overtredingen van de Wet financieel toezicht. De beboete ondernemers (onder andere twee bemiddelaars in hypotheken die het provisieverbod hadden ontdoken) klaagden dat AFM onafhankelijk toezicht en het opleggen van boetes door elkaar heen liet lopen, waardoor haar besluitvorming partijdig zou zijn.

De rechtbank Rotterdam was het aanvankelijk met de ondernemers eens. De rechtbank hanteerde daarbij de norm dat de ambtenaar die het onderzoek verricht niet wordt betrokken bij de besluitvorming over een op te leggen boete. De boete van €270.000 werd verlaagd naar €117.500.

Geen regel in Awb

De AFM ging in hoger beroep en kreeg gelijk. Volgens het CBb zijn toezicht en besluitvorming binnen AFM voldoende gescheiden. Het bestuur nam zelf de besluiten en liet dat niet over aan zijn ambtenaren. Interne waarborgen om de advisering aan het bestuur zo onpartijdig mogelijk te laten verlopen, zijn nageleefd. Het College overweegt verder dat de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geen regel bevat die verbiedt dat degene die is belast met (de voorbereiding van) de besluitvorming omtrent het opleggen van een boete, contact heeft met de toezichthouder die van de overtreding een rapport of proces-verbaal heeft opgemaakt. Bovendien staan alle feiten waarop de boetes zijn gebaseerd in boeterapporten en is er geen sprake van geheime informatie.

De boete voor de hypotheekadviseurs wordt weer verhoogd naar €270.000. Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven is de eindrechter in deze zaak.

Reageer op dit artikel