nieuws

Privacywerkgroep ontwikkelt standaard voor uitwisseling gegevens tussen verzekeraars

Branche 1163

Kenniscentrum SIVI richt een privacywerkgroep in die een nieuwe standaard moet ontwikkelen voor de overdracht van gegevens tussen verschillende partijen in de verzekeringsketen. Die standaard moet voldoen aan de eisen die worden gesteld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Privacywerkgroep ontwikkelt standaard voor uitwisseling gegevens tussen verzekeraars

In de AVG, die in mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens vervangt, staan richtlijnen voor dataportabiliteit. Volgens SIVI-consultant Gerhard Gerritsen is er dringend behoefte aan een nieuwe standaard. “Een overstapservice waarin je in één keer, veilig en betrouwbaar, alle benodigde persoonsgegevens van Verzekeraar A naar Verzekeraar B transporteert, is voor alle partijen een win-winsituatie”, aldus Gerritsen.

Verkenning

De werkgroep Privacy by Design gaat eerst verkennen waar klant en verzekeraar behoefte aan hebben. SIVI hoopt uiterlijk aan het eind van dit kalenderjaar de nieuwe standaard te presenteren.

Reageer op dit artikel