nieuws

AFM gaat intern beleid over hoe boetes berekend worden online zetten

Branche 1029

AFM gaat intern beleid over hoe boetes berekend worden online zetten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceert binnenkort op de eigen website volgens welke berekeningen de hoogte van boetes worden bepaald. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven droeg de toezichthouder vorige week op dit interne beleid te delen met beboete partijen. De AFM volgt die uitspraak en gaat nog een stapje verder door die informatie voor iedereen openbaar maken.

In een tussenuitspraak oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) afgelopen week dat partijen die een boete krijgen, moeten weten hoe de hoogte van hun boete berekend is. Op de website va de AFM staat al wel globaal welke variabelen – zoals draagkracht, verwijtbaarheid en de ernst en duur van de overtreding – meewegen bij het vaststellen van het boetebedrag. In het interne boetebeleid wordt dit nader uitgewerkt. Daarin staat bijvoorbeeld bij welke omstandigheden boetes kunnen worden verhoogd of verlaagd, en met welk percentage dat moet gebeuren. Over die informatie moet de beboete partij ook kunnen beschikken, stelde het CBb.

Tegenpartij moet AFM-berekening kennen

Advocaat Guido Roth die bij deze zaak betrokken is, zegt verbaasd te zijn dat de AFM niet al eerder dit interne beleid openbaar maakte. “Dat doen andere toezichthouders wel. De AFM legt concrete bedragen op en bepaalt welke parameters worden gehanteerd. Soms is de boetehoogte 100% van de standaardboete, maar het kan ook 5% zijn. Dat maakt veel uit. Een tegenpartij moet kunnen zien welke regels de AFM heeft gevolgd en of een boete goed is berekend. De toezichthouder heeft altijd gezegd dat dat intern beleid is, maar de rechter heeft nu bepaald dat die informatie met de tegenpartij moet worden gedeeld”, aldus Roth, die niet bekend wil maken welke partij deze zaak voor het openbaar maken van de rekenmethodes heeft gevoerd.

‘Geen moeite om te delen’

Woordvoerder Nicole Reijnen van de AFM zegt te begrijpen dat beboete partijen meer duidelijkheid willen over hoe de boetehoogte berekend worden. “Ons boetebeleid staat daarom online. Het interne beleid is een nadere uitwerking daarvan. Dit was tot nu toe openbaar omdat het om interne stukken gaat, maar we hebben geen moeite dit te delen. Er moet nog een redactieslag overheen, maar binnenkort publiceren we ze op onze website.”

Reageer op dit artikel