nieuws

Radar kapittelt ASR en Allianz

Branche 11227

Radar kapittelt ASR en Allianz

Staat de verzekeraar boven alles? Met die prikkelende stellingname besteedde televisieprogramma Radar gisteravond aandacht aan de in de haar ogen incorrecte handelswijze van verzekeraars. Allianz kreeg er van langs voor een dispuut met een klant over een gezonken woonboot, ASR moest het ontgelden voor de ‘geheime schikkingen’ in het woekerpolisdossier. 

In de uitzending was allereerst het relaas te zien van een familie die een woonboot had laten bouwen in Heerenveen en deze wilde transporteren naar de ligplaats in Amsterdam-Noord. De ark was verzekerd bij Allianz en op navraag bij de verzekeraar bleek dit ook te gelden voor het transport richting de hoofdstad, hoewel het eigen risico in dat geval wel zou stijgen van € 250 naar € 2.500.

Keuze voor uitroken klant
Bij het vervoer van de woonboot slaat het onheil toe. De ark maakt water en zinkt bijna volledig. Het gevolg is een directe schade van € 180.000 plus de kosten voor onder meer dubbele woonlasten en advocaatkosten. Die advocaat heeft de familie nodig omdat Allianz weigert de schade te vergoeden omdat deze volgens de polisvoorwaarden niet gedekt zou zijn. De advocaat van de familie stelt dat er van uitzonderingen geen sprake is en dat het slepen van de boot gewoon gedekt is. Volgens presentatrice Antoinette Hertsenberg is het common practice bij schadeverzekeraars om in dit soort gevallen te kiezen voor het uitroken van de klant. Ze roept Allianz-topman Sjoerd Laarberg op om, zo kort voor de kerst, toch over de brug te komen.

Blijkens een reactie op de site van Radar is Allianz dat vooralsnog niet van zins. “Er zijn veel partijen betrokken bij deze zaak. Wij zijn de cascoverzekeraar van de woonboot. Er is bij ons een ‘drijvende woning’ verzekering afgesloten, vergelijkbaar met de verzekering voor een woonhuis. De voorwaarden van deze verzekering gelden ook tijdens transport. De woonboot is dus verzekerd bij ons, maar deze verzekering kent ook uitsluitingen. Zo biedt de verzekering geen dekking voor gebeurtenissen waar de woonboot normaal gesproken tegen moet kunnen.

Niet goed sleepklaar en waterdicht
Volgens Allianz is de woonboot niet goed sleepklaar en waterdicht gemaakt voor het transport. “In dit geval is de woonboot hierdoor ook gezonken. Dit is een risico waar de woonboot normaal gesproken tegen bestand had moeten zijn. Wij hebben daarom de schade afgewezen. Wel hebben wij op onze kosten de woonboot direct na het zinken laten bergen, waarmee verdere schade is voorkomen. Wij zijn in gesprek met de advocate van de familie, omdat wij hen graag met advies en acties terzijde staan om zo snel mogelijk te komen tot een oplossing. Wij hebben aangeboden een expert, op onze kosten, in kaart te laten brengen waar de verhaalsmogelijkheden liggen. Deze expert is inmiddels aan de slag.”

Rechtsgang in Waerdye-zaak
Marcel Hooft van Huysduynen  kondigde in de uitzending officieel aan dat de Consumentenbond naar de rechter stapt in het conflict met ASR over de Waerdye polis. De verzekeraar blijft volgens de bond ten onrechte weigeren om alle gedupeerden met deze zogeheten woekerpolis op gelijke wijze te compenseren. Minister Dijsselbloem ontloopt volgens Hooft van Huysduynen zijn verantwoordelijkheid doordat hij zich eerder in een Kamerbrief op het standpunt heeft gesteld dat het een interne kwestie van ASR is, maar dat de verzekeraar wel transparantie moet betrachten over de schikkingen. Hooft van Huysduynen: “Hij is grootaandeelhouder, hij is de baas. Iedereen heeft recht op een gelijke behandeling.” Dat laatste standpunt heeft Dijsselbloem overigens wel onderschreven.

Volgens de Consumentenbond heeft ASR in geheime schikkingen tot wel 10 x zoveel aan schadevergoeding betaald als bij gewone compensatie. Radar haalde een voorbeeld aan van een polishouder die volgens de gewone compensatieregeling bijna € 2.300 vergoed kreeg en na doorprocederen een schikkingsbedrag van € 32.000 kreeg aangeboden.

Kamerleden van de oppositie stelden in de uitzending dat Dijsselbloem zich niet kan verschuilen achter zijn rol op afstand bij ASR. Rik Grashoff (GroenLinks): “Als hij twee keer met zijn ogen knippert is dat voldoende om ASR te laten bewegen.” Ook uit zijn eigen partij klinkt kritiek. PvdA-kamerlid Henk Nijboer is geen voorstander van de verwijzing van Dijsselbloem naar de rechter als partijen er in het woekerpolisdossier niet uitkomen. “Een rechtsgang duurt veel langer. Verzekeraars moeten het oplossen.”

Gevolg gegeven aan oproep tot openheid
ASR stelt in een reactie op de uitzending dat de Consumentenbond al in haar brief van 27 januari 2016 heeft aangekondigd een collectieve juridische procedure te overwegen. “De afgelopen maanden hebben wij met de Consumentenbond overlegd en toegelicht hoe ASR sinds 2010 klanten heeft geholpen door kostencompensatie, gratis advies en het aanbieden van alternatieve producten. Daarnaast blijven wij actief klanten informeren en activeren. Bovendien nodigen wij klanten uit om met ons in gesprek te gaan. Ook heeft ASR gevolg gegeven aan de oproep van de Minister van Financiën om openheid te geven over in het verleden getroffen schikkingen. Wij hebben via Radar kennis genomen van het voornemen van de Consumentenbond om ASR te dagvaarden en wachten dat af. Wij gaan daar nu verder niet op in.”

Reageer op dit artikel