nieuws

Nederlandse verzekeraars kwetsbaar voor stressscenario met langdurig lage rente

Branche 1234

Nederlandse verzekeraars kwetsbaar voor stressscenario met langdurig lage rente

Europese levensverzekeraars zijn gevoelig voor scenario’s met blijvend lage rentes of met schokken op beleggingen in een lage rente-omgeving. Nederland is extra gevoelig voor zo’n lange lage rente. EIOPA, de Europese toezichthouder op verzekeraars en pensioenfondsen, heeft vandaag de resultaten gepubliceerd van een eerder dit jaar gehouden stresstest onder 236 Europese verzekeraars.

Doel van de stresstest, die iedere twee jaar wordt gehouden, is het blootleggen van de kwetsbaarheden van de verzekeringssector en het testen van het weerstandsvermogen van de sector tegen slechte marktomstandigheden.

EIOPA heeft voor de stresstest twee scenario’s onderzocht: een zogenoemd ‘low for long-scenario’, waarbij wordt uitgegaan van 0 procent groei in Europa in de komende decennia met daarbij een zeer lage rente en een zogeheten ‘double hit-scenario’, waarbij een lage rente wordt gecombineerd met een daling van de waarde van beleggingen.

Hevig stress-scenario
Het Verbond van Verzekeraars noemt het positief dat uit de test blijkt dat de Nederlandse verzekeraars die zijn getoetst een hevig stress-scenario aan kunnen en een goede uitgangspositie hebben. “De test maakt wel duidelijk dat een zeer lange periode van extreem lage rente impact kan hebben”, zegt het Verbond.

Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat het eigen vermogen van Nederlandse verzekeraars in die situatie geraakt wordt: er verdampt dan 38 procent en dat is ver boven het Europese gemiddelde van 18 procent. Volgens het Verbond komt dat doordat Nederlandse verzekeraars verhoudingsgewijs veel langlopende pensioen- en levensverzekeringen van klanten in beheer hebben.
In het double hit scenario is de impact op het eigen vermogen van Nederlandse verzekeraars beduidend lager: het gaat dan om 7,8 procent tegen gemiddeld 28,9 procent.

Reageer op dit artikel