nieuws

DNB gaat bepalen wat grote verzekeraar in nood moet doen

Branche 1672

DNB gaat bepalen wat grote verzekeraar in nood moet doen

De Nederlandsche Bank krijgt meer instrumenten en bevoegdheden om in te kunnen grijpen wanneer een verzekeraar of een verzekeringsgroep in de problemen is. Bijna alle verzekeraars moeten plannen gaan opstellen voor het geval ze in financiële nood komen. DNB zal dat voor de grote verzekeraars gaan doen. Ook wordt de zogenoemde bail-in regeling verruimd tot alle schuldeisers: ook polishouders kunnen worden aangesproken.

Dat staat in het wetsvoorstel Herstel en Afwikkeling van Verzekeraars waar de ministerraad op voorstel van de ministers Dijsselbloem van Financiën en Van der Steur van Veiligheid en Justitie mee heeft ingestemd.

Afwikkelingsplannen
Bijna alle verzekeraars zullen op basis van de nieuwe regels plannen moeten gaan opstellen waarin zij inventariseren welke maatregelen ze kunnen en zullen nemen wanneer hun financiële positie sterk verslechtert. DNB zal voor de grote verzekeraars afwikkelingsplannen opstellen waarin de toezichthouder de strategie voor de afwikkeling van de verzekeraar bepaalt, belemmeringen voor de afwikkeling signaleert en zo nodig wegneemt. “Als een verzekeraar faalt, zal DNB beter in staat zijn onderdelen van de verzekeraar zoals de verzekeringsportefeuille te isoleren en over te dragen aan een andere partij of een overbruggingsverzekeraar”, aldus de toelichting.

Polishouders
De wet regelt ook dat een zogeheten ‘bail-in’ om de verliezen op te vangen, wordt verruimd tot alle schuldeisers. “Voordat polishouders verliezen leiden zullen eerst de aandeelhouders en alle andere schuldeisers verliezen moeten absorberen, pas als allerlaatste komen de polishouders aan de orde. Op deze manier worden de polishouders beter beschermd”, aldus het bericht. Banken hebben al zo’n bail-in regeling, spaarders met een deposito van meer dan € 100.000 verliezen hun spaargeld in geval van een noodsituatie.

Faillissement
De nieuwe wet wil de positie van polishouders verbeteren. Nu nog moeten polishouders in geval van een faillissement relatief lang op hun uitkering wachten. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat de curator van een failliete verzekeraar onmiddellijk na het uitspreken van het faillissement polishouders een voorschot kan geven op hun uitkering uit de boedel.

Het wetsvoorstel gaat eerst voor advies naar de Raad van State. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Dat gebeurt naar verwachting nog voor de zomer.

Reageer op dit artikel