nieuws

Goedhart ziet geen heil in verbod op schadeprovisie

Branche 156

Goedhart ziet geen heil in verbod op schadeprovisie

Rob Goedhart is geen voorstander van een uitbreiding van het provisieverbod naar schadeverzekeringen. De voorman van de Stichting Geldbelangen poneert deze stelling in de aanloop naar de evaluatie van het provisieverbod op complexe producten dat voor volgend jaar op de agenda staat.

Goedhart wijst erop dat hem in 2008, toen hij bij de Consumentenbond weg was als beleidsmedewerker, door het Verbond van Verzekeraars werd gevraagd om zijn visie te geven over het laten vervallen van provisie op (particuliere) schade. “Mijn advies was: handhaven. Want waarom stond provisie op leven en andere complexe producten (hypotheken) toen – 2008!- ter discussie en is in 2013 verboden? Omdat er perverse prikkels van uit gingen die nadelig waren voor de consument en zeer grote financiële consequenties hadden voor de consument.”

Dergelijk misbruik is volgens hem particuliere schadeverzekeringen niet te verwachten. “Natuurlijk zijn we 8 jaar verder en kan het denken voortschrijden. Maar ik zie nog steeds niet in welk doel er gediend wordt om provisie op particulier schade te gaan afschaffen of verbieden.”

Goedhart vermoedt dat er onder verzekeraars wel degelijk stemmen opgaan om de provisie af te schaffen. “Zo’n twee jaar geleden heeft een hoog geplaatst persoon van het Verbond me gezegd dat zijns inziens de provisie op schade er aan gaat. Natuurlijk: ook daar kan het denken voortschrijden (en terugschrijden), maar het zat wel in zijn hoofd en op zijn tong…”

Reageer op dit artikel