nieuws

AFM hoopt op ‘klant centraal’ en aanzet tot innovatie

Branche 1337

AFM hoopt op ‘klant centraal’ en aanzet tot innovatie

De Autoriteit Financiële Dienstverlening (AFM) hoopt bedrijven uit de financiële sector aan te zetten tot innovatie binnen hun bedrijf. Dat is een van de conclusies van de Leidraad kwalificatie innovatieve dienstverlening, een rapport dat naar aanleiding van vragen uit de markt is gepresenteerd door de toezichthouder. Maar ook het bieden van toegevoegde waarde en het centraal stellen van het klantbelang zijn belangrijk, meent de AFM.

De AFM meldt in het rapport dat gedurende de afgelopen jaren partijen uit de branche regelmatig contact met de toezichthouder hebben gezocht over innovatieve bedieningsconcepten, voornamelijk op het gebied van beleggingsdienstverlening. “Zij wilden nieuwe concepten met ons delen en hadden vaak ook vragen over de interpretatie van het wettelijk kader. Uit gesprekken met deze partijen bleek dat niet altijd duidelijk is wat er wel en niet mogelijk is binnen het huidige wettelijk kader.” De AFM hoopt aan de hand van deze leidraad de onduidelijkheden over het wettelijk kader op te heffen en daardoor innovatie te stimuleren.

Kritische klant
Innovatie biedt beleggingsondernemingen en andere financiële bedrijven nieuwe mogelijkheden om beter in te spelen op de behoeften van de klant, zegt de toezichthouder. “De klant is in de afgelopen periode kritischer geworden ten aanzien van de toegevoegde waarde van financiële dienstverlening, onder andere vanwege de introductie van het provisieverbod en de -toekomstige- verplichting inzicht te bieden in de totale kosten van dienstverlening en producten.”

De AFM geeft aan het belangrijk te vinden dat bedieningsconcepten aansluiten bij de wensen en behoeften van de klant, toegevoegde waarde bieden en het klantbelang centraal stellen. “Wij zien een grote rol voor innovatieve bedieningsconcepten bij het bieden van toegevoegde waarde aan de klant en het bevorderen van de toegang tot financiële dienstverlening.” Na de presentatie van het visiedocument Dienstverlening op Maat in 2013, en verschillende seminars hierover, heeft de financiële sector verschillende nieuwe concepten met de AFM gedeeld. “Die concepten vormen de basis voor dit document. Dankzij discussies met de sector hebben we ook meer inzicht gekregen in de vragen die bij marktpartijen leven over de toepassing van het wettelijk kader.”

Positief over proactieve houding
De AFM ziet dat sommige (beleggings)ondernemingen voortvarend aan de slag zijn gegaan met nieuwe bedieningsconcepten. “In het afgelopen anderhalve jaar is er met een dertigtal financiële ondernemingen gesproken over hun innovatieve ideeën en hoe het klantbelang op het gebied van (beleggings)dienstverlening in hun innovatieve concept geborgd kan worden”, vertelt de waakhond. “Dit laat zien dat er binnen het huidige wettelijke kader ruimte is voor innovatie in de financiële sector. Het is goed om te merken dat partijen hun concepten verder aan willen laten sluiten bij de behoeften van de klant, en dat dit ook toegevoegde waarde voor de onderneming zelf biedt.” De AFM geeft aan tevreden te zijn over het feit dat partijen steeds proactiever de dialoog met de toezichthouder opzoeken.

De AFM geeft aan wel de indruk te hebben dat partijen meer kunnen nadenken over wat innovatie en dienstverlening op maat hen kan brengen en hoe hun concept meer toegevoegde waarde voor de klant kan bieden. “Wij kunnen en willen meedenken over nieuwe concepten en het toepasselijk wettelijk kader, maar de sector zelf zal de toepassingen in de praktijk moeten brengen. Wij hopen dan ook dat deze leidraad financiële ondernemingen inspireert om na te denken over de toepassing van innovatie in hun dienstverlening”, besluit de toezichthouder.

Reageer op dit artikel